I juni 2020 har Folketinget vedtaget ny lovgivning vedrørende miljøzoner i Danmark. Den nye lovgivning gav per 1. juli 2020 Miljøstyrelsen det primære ansvar for håndhævelsen af miljøzonereglerne overfor køretøjer, som kører i miljøzonerne. Der blev samtidig indført automatisk digital kontrol i miljøzonerne. Kontrollen er baseret på automatisk aflæsning af nummerplader med kameraer, der bruger nummerpladegenkendelsesteknologi. Denne teknologi hedder også ANPR (Automatic Number Plate Recognition) og bruges blandt andet til automatisk aflæsning af nummerplader, når køretøjer kører over Storebæltsbroen eller ind i parkeringsanlæg.

Automatisk aflæsning
I de 4 miljøzoner er der opsat en række kontrolpunkter, som ved den automatiske aflæsning af nummerplader kan fastslå, om køretøjer, der kører i miljøzonen, overholder miljøzonereglerne. Dette sker ved, at nummerpladeoplysningerne sammenstilles med oplysninger fra køretøjsregistre i Danmark og udlandet.

Hvis et køretøj, der ikke har lov til at køre i miljøzonen, bliver set ved et kontrolpunkt, udsteder Miljøstyrelsen et administrativt bødeforlæg. Danske køretøjsejere modtager de administrative bødeforlæg i deres E-boks og udenlandske via almindelig brevpost. I henhold til den nye lovgivning er det Sund & Bælt, som indsamler køretøjsdata til brug for afgørelsen om eventuel udstedelse af et administrativt bødeforlæg.

Der er opsat skilte om videoovervågning i forbindelse med de faste kontrolpunkter.

Mobile kontrolenheder
Der bliver ligeledes udført kontrol i miljøzonerne med køretøjer, som kører rundt i miljøzonerne med påmonteret ANPR-kamera.

Skiltning
Miljøzonerne er skiltet med følgende skilte, når man kører ind/ud ad en zone: