I juni 2020 har Folketinget vedtaget ny lovgivning vedr. miljøzoner i Danmark. Den nye lovgivning giver per 1. juli 2020 Miljøstyrelsen det primære ansvar for håndhævelsen af miljøzonereglerne overfor køretøjer, som kører i miljøzonerne. Der indføres samtidig automatisk digital kontrol i miljøzonerne. Kontrollen vil fremover være baseret på automatisk check af nummerplader med kameraer, der bruger nummerpladegenkendelsesteknologi. Denne teknologi hedder også ANPR (Automatic Number Plate Recognition) og bruges blandt andet til automatisk aflæsning af nummerplader, når køretøjer kører over Storebæltsbroen eller ind i parkeringsanlæg.

Automatisk aflæsning
I de 4 miljøzoner er der opsat en række kontrolpunkter, som ved automatisk aflæsning af nummerplader kan fastslå, om køretøjer, der kører i miljøzonen, overholder miljøzonekravene. Dette sker ved, at nummerpladeoplysningerne sammenstilles med oplysninger fra køretøjsregistre i Danmark og udlandet.

Hvis et køretøj, der ikke har lov til at køre i miljøzonen, bliver set ved et kontrolpunkt, udsteder Miljøstyrelsen en bøde (et administrativt bødeforlæg). Danske køretøjsejere modtager bødeforlægget i deres e-boks og udenlandske via almindelig brevpost. Bøden kan betales via bankoverførsel eller her på hjemmesiden. I henhold til den nye lovgivning er det Sund & Bælt, som indsamler køretøjsdata til brug for afgørelsen om eventuel udstedelse af et bødeforlæg.

Der er opsat skilte om videoovervågning i forbindelse med de faste kontrolpunkter.

Mobile kontrolenheder
Der vil også blive udført kontrol i miljøzonerne med køretøjer, som kører rundt i miljøzonerne med påmonteret ANPR-kamera.

Skiltning
Miljøzonerne er skiltet med følgende skilte, når man kører ind/ud ad en zone: