Правила за шофиране на камион и автобус в зони с ниски емисии:

За тежкотоварни дизелови автомобили (автобуси и камиони) с тегло над 3,5 т. се прилагат следните правила за шофиране в зони с ниски емисии:

Автобусите и камионите трябва да са регистрирани на или след 1 януари 2015 г., за да бъдат допуснати в зоните с ниски емисии.

Ако Вашият автомобил не отговаря на изискването за дата, може да бъде снабден с филтър за частици. 

Изключения за автомобилен трафик в зоните с ниски емисии
Правилата в зоните с ниски емисии не се прилагат за:

  • Автомобили, регистрирани в Дания за шофиране от ветерани
  • Автомобили, регистрирани в чужбина на възраст над 30 години
  • Автомобили, използвани от въоръжените сили, полицията или други служби за спешна помощ, когато има належаща нужда от използването на такъв автомобил в зона с ниски емисии. Въпреки това има условие автомобилът да не се шофира обичайно в зоната.
  • Автомобили, използвани от въоръжените сили, полицията или други служби за спешна помощ, когато такива автомобили се използват във връзка с тренировъчни дейности за аварийна готовност в зона с ниски емисии.