Ако притежавате тежкотоварен автомобил с първоначална регистрация ПРЕДИ 1 октомври 2009 г., трябва да регистрирате автомобила заедно с документация, показваща монтажа на филтър за частици. Регистрацията ще бъде възможна на този уебсайт преди 1 юли 2020 г.

Трябва да регистрирате автомобила си не по-късно от деня, в който влезете в зона с ниски емисии.