Ако управлявате тежкотоварен автомобил (камион или автобус) с първоначална регистрация ПРЕДИ 1 януари 2015 г., трябва да регистрирате автомобила заедно с документация, доказваща монтажа на филтър за частици. Може да осъществите достъп за регистрация тук: https://mz.miljoezoner.dk/en/create/step1

Трябва да регистрирате автомобила си не по-късно от деня, в който влезете в зона с ниски емисии.