Ако притежавате микробус с първоначална регистрация ПРЕДИ 1 януари 2007 г., трябва да регистрирате автомобила заедно с документация, доказваща монтажа на филтър за частици. Може да осъществите достъп за регистрация тук: https://mz.miljoezoner.dk/en/create/step1