Регламентът се прилага за всички дизелови микробуси, независимо от цвета на регистрационната им табела. Леките автомобили не са обхванати от регламента за ниски емисии.

Правилата за шофиране на микробус в зони с ниски емисии се прилагат както следва:

Фаза 1: от 1 юли 2020 г.
Микробусите трябва да са регистрирани на или след 1 януари 2007 г., за да бъдат допуснати в зоните с ниски емисии.

Фаза 2: от 2 юли 2022 г.
Микробусите трябва да са регистрирани на или след 1 януари 2012 г., за да бъдат допуснати в зоните с ниски емисии.

Фаза 3: от 1 юли 2025 г.
Микробусите трябва да са регистрирани на или след 1 септември 2016 г., за да бъдат допуснати в зоните с ниски емисии.

Ако Вашият автомобил не отговаря на изискванията за трите фази, може да бъде снабден с филтър за частици. 

Изключения за автомобилен трафик
Правилата в зоните с ниски емисии не се прилагат за:

  • Автомобили, регистрирани в Дания за шофиране от ветерани
  • Автомобили, регистрирани в чужбина на възраст над 30 години
  • Автомобили, използвани от въоръжените сили, полицията или други служби за спешна помощ, когато има належаща нужда от използването на такъв автомобил в зона с ниски емисии. Въпреки това има условие автомобилът да не се шофира обичайно в зоната с ниски емисии.

Автомобили, използвани от въоръжените сили, полицията или други служби за спешна помощ, когато такива автомобили се използват във връзка с тренировъчни дейности за аварийна готовност в зона с ниски емисии.