За автомобили, които не са датски и се нуждаят от филтър за частици, за да отговарят на условията в зоните с ниски емисии, има специфично задължение за регистрация на автомобила заедно с документация за монтажа на филтър за частици.