Jeg har fået et bødeforelæg, men det var ikke mig, der førte køretøjet. Hvad gør jeg?

Administrative bødeforelæg for ulovlig kørsel i miljøzoner udstedes altid til den registrerede ejer (bruger) af et køretøj, også selv om ejeren (brugeren) ikke var den, som førte køretøjet. Du kan undgå strafansvar som ejer (bruger), hvis den person, der førte køretøjet over for Miljøstyrelsen, inden 30 dage fra modtagelsen af det udstedte administrative bødeforelæg, erkender… Læs mere

Jeg kendte ikke til miljøzonereglerne, og jeg har nu fået et bødeforelæg. Hvad gør jeg?

Miljøstyrelsen kan ikke annullere et bødeforelæg, der er udstedt på et korrekt grundlag. Manglende kendskab til miljøzonereglerne kan ikke medføre, at bødeforelægget annulleres. Miljøzonerne er i øvrigt afgrænset med skilte, og der har i en periode være sendt oplysningsbreve ud i stedet for administrative bødeforelæg for at gøre køretøjsejere opmærksomme på de nye regler. Læs mere

Jeg har solgt køretøjet, men har alligevel fået et bødeforelæg. Hvad gør jeg?

Du har mulighed for at overdrage det administrative bødeforelæg til den nye ejer af køretøjet, som derefter kan betale bøden. Såfremt den nye ejer ikke ønsker at betale bødeforelægget, kan sagen overdrages til politiet, der herefter vil viderebehandle din sag. Hvis bødeforelægget ikke betales bliver sagen overdraget til politiet af Miljøstyrelsen, når forfaldsdatoen er overskredet… Læs mere

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod en konkret bødesag, kan du gøre det her.

Hvis du har spørgsmål, kan du også ringe til Miljøstyrelsen på +45 72 54 44 66.