Hvilke krav stilles der til eftermontering af partikelfiltre?

For varebiler: De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i  Bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.   Bekendtgørelse 1474 af 21/12/2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter. For busser og lastbiler: Der nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler...