Hvilke krav stilles der til eftermontering af partikelfiltre?

For varebiler: De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i  Bekendtgørelse nr. 948 af 21/06/2020 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. Bekendtgørelse nr. 1474 af 21/12/2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter. For busser og lastbiler: Der nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for...