Det er kun køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, der er undtaget. Disse køretøjer er iøvrigt kun undtaget, såfremt de sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet skal anvendes ved øvelsesvirksomhed i zonen.

Køretøjer, som har fået dispensation af Miljøstyrelsen er også undtaget.

Du kan læse mere om hvilke typer køretøjer som er omfattet af miljøzonereglerne her