For varebiler:

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i 

For busser og lastbiler:

Der nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i Bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 

Jvf. §8 skal monteringen af et effektivt partikelfilter dokumenteres ved en af filterleverandøren underskrevet erklæring jvf. bilag 1 til bekendtgørelsen.

Inden erklæringen forevises i synshallen skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.