Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne.

Dispensationer gives kun for en kortere tidsbegrænset periode. Du kan læse mere om i hvilke særlige tilfælde, der kan gives dispensationer og finde ansøgningsskemaet på Miljøstyrelsens hjemmeside