Det er muligt at få eftermonteret et partikelfilter, hvis dit køretøj er omfattet er reglerne for kørsel i miljøzonerne.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i: 

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i:

Inden erklæringen forevises i synshallen skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.