Du har mulighed for at overdrage det administrative bødeforelæg til den nye ejer af køretøjet, som derefter kan betale bøden. Såfremt den nye ejer ikke ønsker at betale bødeforelægget, kan sagen overdrages til politiet, der herefter vil viderebehandle din sag. Hvis bødeforelægget ikke betales bliver sagen overdraget til politiet af Miljøstyrelsen, når forfaldsdatoen er overskredet og der er sendt to betalingspåmindelser. Hvis du på nuværende tidspunkt ønsker sagen overdraget til politiet, skal du kontakte Miljøstyrelsen på miljozoner@mst.dk