Miljøstyrelsen kan ikke annullere et bødeforelæg, der er udstedt på et korrekt grundlag. Manglende kendskab til miljøzonereglerne kan ikke medføre, at bødeforelægget annulleres. Miljøzonerne er i øvrigt afgrænset med skilte, og der har i en periode være sendt oplysningsbreve ud i stedet for administrative bødeforelæg for at gøre køretøjsejere opmærksomme på de nye regler.