Miljøstyrelsen kan i nogle tilfælde give dispensation fra kravet om partikelfilter. Det gælder for køretøjer, der kun anvendes i begrænset omfang i miljøzonerne, og som opfylder en af de følgende betingelser:

– Sikkerhedsmæssige hensyn gør det uforsvarligt at montere et filter.

– Prisen for at montere et filter er væsentligt højere end den gennemsnitlige filterpris på ca. 50.000 kr.

– Konstruktion eller anvendelse af køretøjet gør det tekniske umuligt at montere et filter.

Miljøstyrelsen skal give dispensation, hvis partikelfilterkravet fører til ekspropriation. Det kan f.eks. være tilfældet for virksomheder i områder, der er blevet til miljøzoner, og hvor partikelfilterkravet derfor vil få store økonomiske konsekvenser.

Du kan læse her om ansøgning om dispensation.