Lovforslag vedtaget den 4. juni 2020 undtager Euro 5- og EEV-tunge køretøjer i forhold til krav der er trådt i kraft 1. juli 2020. Dermed har alle lastbiler og busser, der opfylder Euro 5- og EEV-normen adgang til miljøzonerne efter 1. juli 2020.

Bemærk at der er nyt datokrav fra 1. januar 2022. Læs mere her.