Stājoties spēkā zemo emisiju zonu noteikumiem, īpašos gadījumos joprojām būs iespējams iegūt atbrīvojumu no šiem noteikumiem.

Īpašos gadījumos Dānijas Vides aizsardzības aģentūra var piešķirt atbrīvojumu no daļiņu filtra uzstādīšanas prasībām. Vairāk informācijas par atbrīvojuma piešķiršanu lasiet šeit.