Dānijā nereģistrētiem transportlīdzekļiem, kuriem zemo emisiju zonu noteikumu atbilstībai ir jāuzstāda daļiņu filtrs, ir īpašs pienākums reģistrēt transportlīdzekli un iesniegt uzstādītā daļiņu filtra dokumentāciju.