Dānijā nereģistrētiem transportlīdzekļiem, kuriem zemo emisiju zonu noteikumu atbilstībai ir jāuzstāda daļiņu filtrs, ir īpašs pienākums reģistrēt transportlīdzekli un iesniegt Dānijā nereģistrētiem transportlīdzekļiem, kuriem atbilstībai zemo emisiju zonu noteikumiem ir jāuzstāda daļiņu filtrs, ir īpašs pienākums reģistrēt transportlīdzekli un iesniegt uzstādītā daļiņu filtra dokumentāciju.