Noteikumi attiecas uz visiem ar dīzeļmotoru aprīkotiem furgoniem neatkarīgi no to numura zīmes krāsas. Zemo emisiju noteikumi neattiecas uz vieglajiem automobiļiem.

Noteikumi par furgonu iebraukšanu zemo emisiju zonās ir šādi:

1. fāze: no 2020. gada 1. jūlija
lai iebrauktu zemo emisiju zonās, furgoniem ir jābūt reģistrētiem 2007. gada 1. janvārī vai vēlāk;

2. fāze: no 2022. gada 2. jūlija
lai iebrauktu zemo emisiju zonās, furgoniem ir jābūt reģistrētiem 2012. gada 1. janvārī vai vēlāk;

3. fāze: no 2025. gada 1. jūlija
lai iebrauktu zemo emisiju zonās, furgoniem ir jābūt reģistrētiem 2016. gada 1. septembrī vai vēlāk;

Ja Jūsu transportlīdzeklis neatbilst šo trīs fāžu prasībām, tajā var ierīkot daļiņu filtru. 

Transportlīdzekļu satiksmes izņēmumi
Zemo emisiju zonu ierobežojumi neattiecas uz:

  • transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti kara veterānu lietošanai Dānijā;
  • transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti ārzemēs un ir vairāk nekā 30 gadus veci;
  • bruņoto spēku, policijas vai citu neatliekamās palīdzības dienestu transportlīdzekļiem, ja pastāv īpaša šāda transportlīdzekļa lietošanas nepieciešamība zemo emisiju zonā. Izņēmumi attiecināmi ar noteikumu, ka transportlīdzekļi regulāri nepārvietojas pa zemo emisiju zonām;
  • bruņoto spēku, policijas vai citu neatliekamās palīdzības dienestu transportlīdzekļiem, kad šādi transportlīdzekļi tiek lietoti saistībā ar ārkārtas situāciju sagatavotības pārbaudēm zemo emisiju zonās.