Noteikumi kravas automobiļu iebraukšanai zemo emisiju zonās:

Ar dīzeļmotoru aprīkotiem smagajiem transportlīdzekļiem (kravas automobiļiem un autobusiem), kuru svars pārsniedz 3,5 tonnas, iebraukšanai zemo emisiju zonās tiek piemēroti šādi noteikumi:

Lai brauktu zemo emisiju zonās, kravas automobiļiem un autobusiem ir jābūt reģistrētiem 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk.

Ja Jūsu transportlīdzeklis neatbilst saistībā ar datumu noteiktajām prasībām, to var aprīkot ar daļiņu filtru. 

Transportlīdzekļu satiksmes izņēmumi zemo emisiju zonās
Zemo emisiju zonu ierobežojumi neattiecas uz:

  • transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti kara veterānu lietošanai Dānijā;
  • transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti ārzemēs un ir vairāk nekā 30 gadus veci;
  • bruņoto spēku, policijas vai citu neatliekamās palīdzības dienestu transportlīdzekļiem, ja pastāv īpaša šāda transportlīdzekļa lietošanas nepieciešamība zemo emisiju zonā. Izņēmumi attiecināmi ar noteikumu, ka transportlīdzekļi regulāri nepārvietojas pa šīm zonām;
  • bruņoto spēku, policijas vai citu neatliekamās palīdzības dienestu transportlīdzekļiem, kad šādi transportlīdzekļi tiek lietoti saistībā ar ārkārtas situāciju sagatavotības pārbaudēm zemo emisiju zonās.