Noteikumi kravas automobiļu iebraukšanai zemo emisiju zonās ir iedalīti divās fāzēs:

Ar dīzeļmotoru aprīkotiem smagajiem transportlīdzekļiem (kravas automobiļiem un autobusiem), kuru svars pārsniedz 3,5 tonnas, attiecas šādas noteikumu fāzes iebraukšanai zemo emisiju zonās:

lai iebrauktu zemo emisiju zonās, furgoniem ir jābūt reģistrētiem 2020. gada 1. septembrī vai vēlāk;

1. fāze: no 2020. gada 1. Jūlija
lai iebrauktu zemo emisiju zonās, kravas automobiļiem un autobusiem ir jābūt reģistrētiem 2009. gada 1. oktobrī vai vēlāk, vai klasificētiem kā Eiro 5 vai EEV smagajiem automobiļiem.

2. fāze: no 2022. gada 1. Janvārī
lai iebrauktu zemo emisiju zonās, kravas automobiļiem un autobusiem ir jābūt reģistrētiem 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk;

Ja Jūsu transportlīdzeklis neatbilst šo trīs fāžu prasībām, tajā var ierīkot daļiņu filtru.

Transportlīdzekļu satiksmes izņēmumi zemo emisiju zonās
Zemo emisiju zonu ierobežojumi neattiecas uz:

  • transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti kara veterānu lietošanai Dānijā;
  • transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti ārzemēs un ir vairāk nekā 30 gadus veci;
  • bruņoto spēku, policijas vai citu neatliekamās palīdzības dienestu transportlīdzekļiem, ja pastāv īpaša šāda transportlīdzekļa lietošanas nepieciešamība zemo emisiju zonā. Izņēmumi attiecināmi ar noteikumu, ka transportlīdzekļi regulāri nepārvietojas pa šīm zonām;
  • bruņoto spēku, policijas vai citu neatliekamās palīdzības dienestu transportlīdzekļiem, kad šādi transportlīdzekļi tiek lietoti saistībā ar ārkārtas situāciju sagatavotības pārbaudēm zemo emisiju zonās.