Ja Jums pieder furgons, kurš pirmo reizi ticis reģistrēts PIRMS 2007. gada 1. janvāra, Jums jāreģistrē savs transportlīdzeklis un jāiesniedz dokumentācija, apliecinot daļiņu filtra uzstādīšanu. Reģistrācija ir pieejama šeit: https://mz.miljoezoner.dk/en/create/step1