Når du afgiver kontaktdetaljer og via denne hjemmeside trykker ’Vedkend kørsel i miljøzone’ vedkender du på tro og love over for Miljøstyrelsen, at du har ført køretøj ulovligt i en dansk miljøzone, samt at de kontaktoplysninger, du angiver, er korrekte.

Bemærk: Det er strafbart at afgive urigtige oplysninger
Det kan efter straffelovens § 164, stk. 3 være strafbart, hvis en anden person end ejeren (brugeren) af det registrerede køretøj over for Miljøstyrelsen med urette angiver sig selv som føreren af køretøjet på gerningstidspunktet med forsæt til, at man selv derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsforfølgelse for et strafbart forhold, som man ikke har begået. I tilfælde hvor Miljøstyrelsen vurderer, at der kan foreligge et strafbart forhold som nævnt ovenfor, vil Miljøstyrelsen straks indgive en politianmeldelse.

Persondata
Formålet med at indsamle og gemme dine indtastede data er at kunne registrere dig som fører af det køretøj, der har kørt ulovligt i en miljøzone.

Dine data bruges herefter til at udsende et administrativt bødeforlæg til dig, samt at dokumentere at du har erkendt forseelsen.

I de tilfælde hvor du vedkender og betaler det administrative bødeforlæg i forlængelse af hinanden, modtager du ikke et administrativt bødeforlæg.

Når du har indtastet dine oplysninger i forbindelse med vedkendelse af forseelsen og betaling af det administrative bødeforlæg, modtager Miljøstyrelsen oplysninger om dig fra Sund & Bælt Holding A/S. Sund & Bælt Holding A/S varetager i medfør af miljøbeskyttelsesloven som selvstændig dataansvarlig opgaver vedrørende kontrol af køretøjer i miljøzoner.

Sund & Bælt Holding A/S opbevarer dine indtastede oplysninger i forbindelse med vedkendelse af forseelsen og betaling af det administrative bødeforlæg i 180 dage efter datoen for gennemført betaling. Såfremt betalingen af det administrative bødeforlæg udestår efter betalingsfristen, og Miljøstyrelsen overfører sagen til politiet, opbevarer Sund & Bælt Holding A/S dine indtastede oplysninger 1 dag efter overførslen. Sund & Bælt Holding A/S vil kunne opbevare dine indtastede oplysninger i op til maksimalt 2 år efter forseelsen.

Du kan læse mere om Sund & Bælt Holding A/S’ behandling af personoplysninger om dig her: www.miljoezoner.dk/sund-baelts-privatlivspolitik/

Har du spørgsmål vedr. Sund & Bælt Holding A/S’ behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte Sund & Bælt Holding A/S på telefon 70 80 92 82, på e-mail info@miljoezoner.dk eller på adressen Vester Søgade 10, 1601 København V.

Miljøstyrelsen er selvstændig dataansvarlig for de oplysninger om dig, som modtages fra Sund & Bælt Holding A/S. Oplysningerne indgår i en sag vedrørende forseelsen og det administrative bødeforlæg herfor.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger om dig her: www.miljoezoner.dk/oplysninger-om-data/.

Har du spørgsmål vedr. Miljøstyrelsens behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 54 40 00, på e-mail mst@mst.dk eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.