Przepisy dotyczące prowadzenia samochodu ciężarowego i autobusu w strefach niskiej emisji:

Dla ciężkich pojazdów (autobusów i ciężarówek) z silnikiem diesla o masie powyżej 3,5 tony, obowiązują następujące przepisy dotyczące jazdy w strefach niskiej emisji:

Autobusy i ciężarówki muszą być zarejestrowane 1 stycznia 2015 r. lub później, aby móc jeździć w strefach niskiej emisji.

Jeśli pojazd nie spełnia wymagań określonych powyższą datą, może być doposażony w filtr cząstek stałych. 

Wyjątki dla ruchu pojazdów w strefach niskiej emisji
Przepisy w strefach niskiej emisji nie dotyczą:

  • Pojazdów zarejestrowanych w Danii do jazdy przez weteranów
  • Pojazdów zarejestrowanych za granicą, które mają więcej niż 30 lat
  • Pojazdy używane przez siły zbrojne, policję lub inne służby ratownicze, gdy istnieje wyjątkowa potrzeba korzystania z pojazdu w strefie niskiej emisji. Istnieje jednak zastrzeżenie, że takie pojazdy zazwyczaj nie jeżdżą w strefie.
  • Pojazdy używane przez siły zbrojne, policję lub inne służby ratownicze, gdy pojazdy te są używane w związku z ćwiczeniami gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej w strefie niskiej emisji.