Przepisy dot. poruszania się ciężarówek i autobusów w strefach niskiej emisji spalin wprowadzane są w dwóch fazach:

W przypadku pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 t (autobusów i ciężarówek) z silnikiem wysokoprężnym zastosowanie mają następujące fazy wprowadzania przepisów dot. jazdy w strefach niskiej emisji spalin:

W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 września 2020 r.

Faza 1: od 1 lipca 2020 r.
W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się autobusy ani ciężarówki zarejestrowane przed 1 października 2009 r. Wyjątkiem są pojazdy ciężarowe spełniające normy Euro 5 lub EEV.

Faza 2: od 1 stycznia 2022 r.
W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się autobusy ani ciężarówki zarejestrowane przed 1 stycznia 2015 r.

Jeśli pojazd nie spełnia wymogów danej fazy, można go wyposażyć w filtr cząstek stałych.

Wyjątki dla ruchu samochodowego w strefach niskiej emisji spalin
Przepisy w strefach niskiej emisji spalin nie dotyczą:

  • Zarejestrowanych w Danii pojazdów zabytkowych
  • Zarejestrowanych za granicą pojazdów starszych niż 30 lat
  • Pojazdów używanych przez siły zbrojne, policję lub inne służby ratownicze, gdy istnieje wyjątkowa potrzeba użycia pojazdu w strefie niskiej emisji spalin. Warunkiem jest to, że pojazd w zwykłych okolicznościach nie porusza się w tych strefach.
  • Pojazdów używanych przez siły zbrojne, policję lub inne służby ratownicze, gdy takie pojazdy są używane w związku z ćwiczeniami gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej w strefie niskiej emisji spalin.