Przepisy dotyczą wszystkich samochodów dostawczych z silnikiem wysokoprężnym, niezależnie od koloru ich tablic rejestracyjnych. Przepisy dotyczące niskiej emisji spalin nie dotyczą samochodów osobowych.

Przepisy dot. prowadzenia furgonetek w strefach niskiej emisji spalin.

Faza 1: od 1 lipca 2020 r.
W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 stycznia 2007 r.

Faza 2: od 2 lipca 2022 r.
W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 stycznia 2012 r.

Faza 3: od 1 lipca 2025 r.
W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 września 2016 r.

Jeśli pojazd nie spełnia wymogów danej fazy, można go wyposażyć w filtr cząstek stałych. 

Wyjątki dla ruchu samochodowego
Przepisy w strefach niskiej emisji spalin nie dotyczą:

  • Zarejestrowanych w Danii pojazdów zabytkowych
  • Zarejestrowanych za granicą pojazdów starszych niż 30 lat
  • Pojazdów używanych przez siły zbrojne, policję lub inne służby ratownicze, gdy istnieje wyjątkowa potrzeba użycia pojazdu w strefie niskiej emisji spalin. Warunkiem jest to, że pojazd w zwykłych okolicznościach nie porusza się w tych strefach.
  • Pojazdów używanych przez siły zbrojne, policję lub inne służby ratownicze, gdy takie pojazdy są używane w związku z ćwiczeniami gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej w strefie niskiej emisji spalin.