Właściciele pojazdów innych niż duńskie, które muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych, aby spełniać wymogi stref niskiej emisji spalin, objęci są szczególnym obowiązkiem zarejestrowania pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych.