Dla pojazdów spoza Danii, które potrzebują filtra cząstek stałych, aby spełnić specyficzne wymagania w strefach niskiej emisji, istnieje szczególny obowiązek rejestracji pojazdu wraz z dokumentacją do zamontowanego filtra cząstek stałych.