Podobnie jak w przypadku obecnych przepisów dotyczących stref niskiej emisji spalin, w szczególnych przypadkach nadal możliwe będzie uzyskanie zwolnienia z obowiązku stosowania tych przepisów.

Duńska Agencja Ochrony Środowiska może w szczególnych okolicznościach zwolnić pojazd z obowiązku stosowania filtrów cząstek stałych. Z informacjami na temat możliwości zwolnienia zapoznać się można tutaj.