Podobnie jak w przypadku obecnych przepisów dotyczących strefy niskiej emisji, nadal będzie możliwe, w szczególnych przypadkach, aby uzyskać zwolnienie z regulacji.

Duńska Agencja Ochrony Środowiska może przyznać zwolnienie z wymogu filtra cząstek stałych w szczególnych okolicznościach. Możesz przeczytać więcej o przyznaniu zwolnienia tutaj.

Wniosek o zwolnienie należy przesłać na adres:
Duńska Agencja Ochrony Środowiska
[Danish Environmental Protection Agency]
Erhverv
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.

E-mail: miljozoner@mst.dk

Pamiętaj, aby dołączyć niezbędną dokumentację, ponieważ Twój wniosek nie może zostać rozpatrzony, dopóki dokumentacji nie otrzyma Duńska Agencja Ochrony Środowiska.

Od momentu otrzymania wniosku o zwolnienie do momentu otrzymania odpowiedzi może upłynąć do trzech miesięcy.

Przestrzegaj przepisów: montaż filtra lub zwolnienie

Jeśli Twój pojazd nie spełnia wymagań i filtr cząstek stałych nie może być zamontowany, możesz ubiegać się o zwolnienie z Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Kierowcy pojazdów spoza Danii są zobowiązani do zarejestrowania swojego pojazdu, wraz z odpowiednią dokumentacją wykazującą, że filtr cząstek stałych został zamontowany, jeśli jest to wymagane, aby pojazd mógł wjechać do strefy niskiej emisji.