Tak for din henvendelse. Miljøstyrelsen vil bestræbe sig på at behandle din indsigelse inden for 4 uger.

Bemærk venligst: At du har gjort indsigelse over en konkret bødesag betyder ikke, at din sag automatisk bliver sat på hold. Du vil derfor fortsat modtage betalingspåmindelser, såfremt du ikke betaler din bøde. Eventuel oversendelse til politimyndighed vil dog ikke ske, før din indsigelse er færdigbehandlet.

Hvis du har behov for at kontakte Miljøstyrelsen vedr. din indsigelse bedes du skrive til klagermiljozoner@mst.dk. Husk at angive bødens referencenummer og dit køretøjs registreringsnummer i mailens emnefelt.