Du bekræfter ved din accept af følgende vilkår og betingelser på tro og love, at de oplysninger du registrerer er korrekte.

Når du registrerer dit køretøj med et partikelfilter og/eller euronorm på www.miljoezoner.dk, accepterer du ligeledes følgende vilkår og betingelser.

Formål

Formål med at indsamle og gemme dine indtastede data er at kunne registrere dit køretøj som et køretøj, der lever op til miljøzonereglerne, og dermed sikre, at du ikke får et administrativt bødeforlæg for at køre i miljøzonerne.

Modtagere

Miljøzoner deler dine registreringsdata med Miljøstyrelsen. Styrelsen er den offentlige myndighed, som varetager miljøzoneordningen, og dermed træffer afgørelse på baggrund af passagedata, om der skal udstedes et administrativt bødeforlæg til en ejer/bruger af et køretøj, der har kørt ulovligt i en miljøzone.

Behandling

Dine registreringsdata verificeres og bruges herefter til at sikre, at dit køretøj behandles som et køretøj, der gerne må køre i miljøzonerne.

Opbevaring

Miljøzoner opbevarer din registrering i op til 5 år. Ca. 3-6 måneder før vi sletter dine data, modtager du en e-mail på den e-mail, som du har opgivet ved registrering, om at din registrering vil blive slettet. Hvis dit køretøj fortsat kræver registrering i henhold til miljøzonereglerne, skal du sørge for at registrere dit køretøj igen.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine registreringsdata, er:

Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15 69 46 88

Adresse: 
Vester Søgade 10
1601 København V

Telefon: +45 70809282
E-mail: info@miljoezoner.dk

For mere information om privatlivspolitik henvises til: www.miljoezoner.dk/privatlivspolitik/