Strefy niskiej emisji spalin w Danii znajdują się w Kopenhadze, Frederiksbergu, Aalborgu, Odense i Aarhus. Zobacz strefy niskiej emisji spalin w gminach:

Aby móc wjechać do stref niskiej emisji spalin, ciężarówki, autobusy i furgonetki z silnikiem wysokoprężnym (Diesla) muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych.

Zasady

Furgonetki

Przepisy dotyczą wszystkich samochodów dostawczych z silnikiem wysokoprężnym, niezależnie od koloru ich tablic rejestracyjnych. Przepisy dotyczące niskiej emisji spalin nie dotyczą samochodów osobowych. Przepisy dot. prowadzenia furgonetek w strefach niskiej emisji spalin. Faza 1: od 1 lipca 2020 r.W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed 1 stycznia 2007 r. Faza 2: od 2 lipca 2022 r.W strefach niskiej emisji spalin… Read more

Ciężarówki i autobusy

Przepisy dot. poruszania się ciężarówek i autobusów w strefach niskiej emisji spalin wprowadzane są w dwóch fazach: W przypadku pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 t (autobusów i ciężarówek) z silnikiem wysokoprężnym zastosowanie mają następujące fazy wprowadzania przepisów dot. jazdy w strefach niskiej emisji spalin: W strefach niskiej emisji spalin nie mogą poruszać się furgonetki zarejestrowane przed… Read more

Rejestracja filtra

Pojazdy inne niż duńskie, które do spełnienia wymogów potrzebują filtra cząsteczek, objęte są obowiązkiem rejestracji. Rejestracja obejmuje normę EURO dla danego pojazdu.

Kierowcy pojazdów innych niż duńskie starszych od określonego progu zobowiązani są do zarejestrowania swojego pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu i udokumentowania montażu filtra będzie karane grzywną w wysokości 1000 koron duńskich.

Kiedy należy zarejestrować furgonetkę?

Właściciele furgonetek po raz pierwszy zarejestrowanych PRZED 1 stycznia 2007 r. zobowiązani są do zarejestrowania swojego pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych. Możliwość rejestracji będzie dostępna w niniejszej witrynie na długo przed 1 lipca 2020 r.

Kiedy należy zarejestrować ciężarówkę lub autobus?

Właściciele pojazdów ciężkich, ciężarówek lub autobusów po raz pierwszy zarejestrowanych PRZED 1 października 2009 r. zobowiązani są do zarejestrowania swojego pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych. Możliwość rejestracji będzie dostępna w niniejszej witrynie na długo przed 1 lipca 2020 r. Pojazd należy zarejestrować nie później niż w dniu wjazdu do strefy niskiej emisji. Read more

Jak zachować zgodność z przepisami?

Istnieją dwa sposoby na zapewnienie zgodności pojazdu z przepisami dot. poruszania się w strefach niskiej emisji spalin – można doposażyć pojazd w filtr cząstek stałych lub złożyć wniosek o zwolnienie go z obowiązujących przepisów.

Montaż filtrów cząstek stałych

Właściciele pojazdów innych niż duńskie, które muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych, aby spełniać wymogi stref niskiej emisji spalin, objęci są szczególnym obowiązkiem zarejestrowania pojazdu i udokumentowania montażu filtra cząstek stałych. Read more

Zwolnienia

Podobnie jak w przypadku obecnych przepisów dotyczących stref niskiej emisji spalin, w szczególnych przypadkach nadal możliwe będzie uzyskanie zwolnienia z obowiązku stosowania tych przepisów. Duńska Agencja Ochrony Środowiska może w szczególnych okolicznościach zwolnić pojazd z obowiązku stosowania filtrów cząstek stałych. Z informacjami na temat możliwości zwolnienia zapoznać się można tutaj. Read more

Grzywny

Prowadzenie w strefie niskiej emisji spalin pojazdu, który nie spełnia wymagań, może zostać ukarane grzywną w wysokości 12 500 DKK w przypadku pojazdów ciężarowych i 1500 DKK w przypadku furgonetek. Nowe przepisy będą egzekwowane z wykorzystaniem technologii automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych od dnia 1 października 2020 r., jednak już dziś policja jest uprawniona do kontroli, czy dany pojazd spełnia wymagania strefy niskiej emisji spalin.

Cyfrowa kontrola tablic rejestracyjnych

Po 1 października 2020 r. strefy niskiej emisji spalin będą automatycznie kontrolowane przez kamery odczytujące tablice rejestracyjne.