Strefy niskiej emisji

Strefy niskiej emisji

Czystsze powietrze dla mieszkańców miast to cel wprowadzenia stref niskiej emisji w największych i najbardziej zaludnionych miastach Danii.

Gdzie znajdują się strefy niskiej emisji?

Duńskie strefy niskiej emisji znajdują się w Kopenhadze/Frederiksbergu, Aalborgu, Odense i Aarhus.

 

Zobacz mapę stref niskoemisyjnych tutaj

Przepisy dotyczące poruszania się po większych miastach dotyczą starszych pojazdów z silnikiem diesla. Jeśli pojazdy te nie spełniają aktualnych wymagań, muszą mieć zamontowany filtr cząstek stałych, aby mogły jeździć w strefach niskiej emisji. 

Dotyczy to zarówno pojazdów duńskich, jak i zagranicznych.

Właściciele pojazdów zagranicznych, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane przed wejściem w życie aktualnych wymagań, muszą zarejestrować pojazd z dokumentacją dotyczącą doposażenia w filtr cząstek stałych lub normę Euro, aby móc legalnie jeździć w strefach niskiej emisji.

Pojazd należy zarejestrować najpóźniej tego samego dnia, w którym wjeżdża się do strefy niskoemisyjnej.

Zasady i pojazdy

Starsze ciężarówki, autobusy i samochody dostawcze z silnikiem diesla nie są dozwolone w strefach niskiej emisji, chyba że są one wyposażone w filtr cząstek stałych. Przepisy dotyczące stref niskiej emisji dla ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych weszły w życie 1 lipca 2020 r. Parlament duński zdecydował, że gminy należące do strefy niskoemisyjnej mogą zdecydować się na zaostrzenie wymogów dotyczących strefy niskoemisyjnej, tak aby w przyszłości mogły one dotyczyć także starszych samochodów osobowych z silnikiem diesla. Decyzje te mogą jednak wejść w życie najwcześniej w 2023 roku.

 

Przepisy dotyczące samochodów dostawczych

Starsze samochody dostawcze z silnikiem wysokoprężnym o masie do 3,5 tony muszą mieć zamontowany filtr cząstek stałych, aby mogły jeździć i parkować w czterech strefach niskiej emisji.

W przypadku samochodów dostawczych przepisy wprowadzane są etapami.

Zasady dotyczące samochodów dostawczych w strefach niskoemisyjnych podzielono na trzy etapy:

  1. Od 1 lipca 2020 roku: Samochody dostawcze muszą być zarejestrowane 1 stycznia 2007 r. lub później, aby mogły korzystać ze stref niskiej emisji.
  2. Od 1 lipca 2022 roku: Samochody dostawcze muszą być zarejestrowane 1 stycznia 2012 r. lub później, aby mogły korzystać ze stref niskiej emisji.
  3. Od 1 lipca 2023 roku:Samochody dostawcze muszą być zarejestrowane 1 września 2016 r. lub później, aby mogły korzystać ze stref niskiej emisji.
  4. W przypadku samochodów dostawczych spełniających co najmniej normę Euro 5 uznaje się, że wymóg dotyczący filtra cząstek stałych został spełniony i pojazdy te mogą poruszać się w strefach niskoemisyjnych.

Samochody dostawcze zarejestrowane przed powyższymi datami granicznymi muszą mieć zamontowany filtr cząstek stałych. Pojazdy zagraniczne, które nie spełniają wymogu daty muszą być zawsze zarejestrowane online.

Więcej informacji na temat rejestrowania pojazdów zagranicznych można znaleźć tutaj.

 

Przepisy dotyczące samochodów ciężarowych i autobusów

Starsze samochody ciężarowe i autobusy powyżej 3,5 tony muszą być wyposażone w filtr cząstek stałych, aby jeździć i parkować w strefach niskiej emisji. Autobus jest klasyfikowany jako pojazd przeznaczony do użytku przez więcej niż dziewięć osób łącznie z kierowcą. Samochód kempingowy z silnikiem wysokoprężnym o masie powyżej 3,5 tony z więcej niż dziewięcioma miejscami siedzącymi, w tym z kierowcą, jest definiowany jako autobus i obowiązują go te same zasady.

  • Autobusy i ciężarówki muszą być zarejestrowane 1 stycznia 2015 r. lub później, lub mieć zamontowany filtr cząstek stałych, aby mieć dostęp do stref niskiej emisji.

W przypadku ciężkich pojazdów, które spełniają co najmniej normę Euro 6, wymóg dotyczący filtra cząstek stałych uważa się za spełniony i pojazdy te mogą poruszać się w strefach niskoemisyjnych.

Pojazdy zagraniczne, które nie spełniają powyższych wymagań dotyczących daty, muszą być zawsze zarejestrowane online przed jazdą w strefach niskiej emisji.

Więcej informacji na temat rejestrowania pojazdów zagranicznych można znaleźć tutaj.

Oznakowanie stref niskiej emisji

Strefy niskiej emisji są oznakowane następującymi znakami przy wjeździe/wyjeździe ze strefy.

Rejestracja filtrów

Właściciele (użytkownicy) pojazdów spoza Danii, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane przed obowiązującymi wymogami daty, są zobowiązani do zarejestrowania pojazdu wraz z odpowiednią dokumentacją fabrycznie montowanego lub doposażonego filtra cząstek stałych lub normy Euro, aby wjechać do strefy niskiej emisji.

Za niezarejestrowanie pojazdu i nieposiadanie odpowiedniej dokumentacji grozi mandat w wysokości 1000 koron duńskich.

Wyjątki i wyłączenia

Przepisy dotyczące stref niskiej emisji spalin nie mają zastosowania do:

  • Pojazdów zarejestrowanych w Danii, prowadzonych przez weteranów. Stanowią o tym przepisy Duńskiego Rejestru Pojazdów Samochodowych.
  • Pojazdów zarejestrowanych za granicą, które mają więcej niż 30 lat.

Pojazdów używanych przez wojsko, policję, służby ratownicze lub wspierające służby ratownicze, jeżeli pojazdy te zwykle nie poruszają się w strefie niskiej emisji i istnieje nadzwyczajna potrzeba użycia pojazdu w strefie niskiej emisji lub pojazd jest używany do celów szkoleniowych.

Kary

Za nielegalną jazdę w duńskich strefach niskoemisyjnych grozi 12 500 koron duńskich za samochody ciężarowe i autobusy oraz 1 500 koron duńskich za samochody dostawcze.

Strefy niskoemisyjne są automatycznie egzekwowane przez kamery, które odczytują tablice rejestracyjne.

Language: Polski