Hvad søger du?

Svar på ofte stillede spørgsmål

Skal min bil have et partikelfilter for at køre lovligt i miljøzonerne?

Efter den 1. oktober 2023 er der krav om, at din dieseldrevne personbil har partikelfilter for at kunne køre lovligt i miljøzonerne. Din bil opfylder kravet om partikelfilter, hvis bilen er minimum Euronorm 5. Du kan tjekke din bils Euronorm i Køretøjsregisteret.

Er din personbil registreret til veterankørsel i Køretøjsregisteret, er den undtaget fra partikelfilterkravet i miljøzonerne.

Se om din bil lever op til de nye miljøkrav ved at indtaste din nummerplade ind på miljoezoner.dk.

Hvorfor skal min bil have et partikelfilter?

De nye miljøkrav for dieseldrevne personbiler skal være med til at sikre renere luft i de større byer.

Hvor er miljøzonerne?

Miljøzonen i Aarhus, København, Frederiksberg, Odense og Aalborg er et afgrænset område. Se kort over miljøzonerne her.

Hvornår gælder de nye miljøkrav fra?

Fra 1. oktober 2023 har dieseldrevne personbiler kun adgang til miljøzonerne, hvis de har et partikelfilter eller er minimum euronorm 5.

Er min bils partikelfilter registreret forkert?

Du kan undersøge, om dit køretøj har et partikelfilter monteret ved at slå din nummerplade op i Køretøjsregisteret.

Hvis dit køretøj har et fabriksmonteret filter, som ikke er registreret korrekt, kan du få det registreret ved syn i en synshal. Hvis dit køretøj har et eftermonteret partikelfilter, som ikke er registreret korrekt, skal det registreres ved syn i en synshal. Der skal i forbindelse med syn medbringes korrekt dokumentation. Du kan læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Ejere af dieselbiler med partikelfilter registreret i Køretøjsregisteret betaler ikke den årlige partikeludledningsafgift. Spørgsmål om betaling af partikeludledningsafgift skal rettes til Motorstyrelsen

Hvad koster et partikelfilter?

Prisen på partikelfilter og montering afhænger af, hvilken bil du har, og hvilket partikelfilter og værksted du vælger. Se dine muligheder for at søge om tilskud til et eftermonteret partikelfilter her.

Skal det være et bestemt partikelfilter?

Partikelfilteret skal være godkendt til din specifikke bilmodel. Du kan læse mere om godkendte partikelfiltre på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Et eftermonteret partikelfilter skal godkendes ved syn, hvor det registres i Køretøjsregisteret. Herefter vil køretøjet leve op til miljøzonereglerne. Du kan læse mere om syn på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Kan jeg få tilskud?

Du kan søge om tilskud til et eftermonteret partikelfilter, hvis:

 • Din skattepligtige indkomst er under 300.000 kr. om året.
 • Du ejer en dieselpersonbil, som har fået eftermonteret et godkendt partikelfilter efter 1. april 2022, og det er registreret i Køretøjsregisteret.
 • Din bil ikke er produceret med eller tidligere har haft monteret et partikelfilter.

Tilskuddet kan højest udgøre de faktiske udgifter til køb og montering af partikelfilter, dog maksimalt 2.000 kr. Beløbet vil blive udbetalt til ejerens Nem Konto.

Se hvordan du søger om tilskud her.

Hvad sparer jeg i afgifter ved at få et partikelfilter?

Får din dieselbil et godkendt partikelfilter, vil du spare 1.000 kr. i afgift årligt, da partikelfilterudledningsafgiften ikke skal betales. Den årlige besparelse på 1.000 kr. er uafhængig af, hvilken type ejerafgift der betales på køretøjet. Din samlede årlige besparelse i afgifter vil altså være 1.000 kr. i alt, uanset om du betaler grøn ejerafgift, CO2-afgift eller vægtafgift på din bil.

Du kan læse mere om afgifter på køretøjer her.

Hvad gør jeg, hvis min bil ikke kan få et partikelfilter?

Kan din dieselpersonbil, som benyttes privat, ikke få eftermonteret et godkendt partikelfilter, kan du registrere en undtagelse i følgende situationer:

 • Bopæl i en miljøzone før bilen blev omfattet af miljøzonereglerne.
 • Behandling af dig eller et nærtstående familiemedlem på et hospital eller hos en speciallæge i en miljøzone.
 • Natarbejde i en miljøzone.
 • Handicapkøretøj.
 • 6 adgange til miljøzoner indtil 12 måneder efter bilen blev omfattet af miljøzonereglerne.

I særlige tilfælde kan dieselpersonbiler indregistreret til erhverv få dispensation, hvis:

 • eftermontering af filter er teknisk umuligt eller
 • særlige forhold ved bilen tilsiger det og
 • andre omstændigheder taler herfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø og sundhed.

At der ikke findes et forhåndsgodkendt partikelfilter, er ikke tilstrækkeligt for at opnå dispensation.

Læs mere om undtagelser og dispensation her.

Hvor stor er bøden?

Du kan få 1.500 kr. i bøde for at køre ind i en miljøzone i en dieseldreven personbil uden partikelfiler.

Hvorfor får jeg bøden, hvis en anden har kørt bilen?

Bilen tilhører dig, og du skal huske at gøre brugere af din bil opmærksomme på de nye miljøkrav.

Brugeren kan overtage og betale bøden for at have kørt i en miljøzone i din dieseldrevne personbil på miljoezoner.dk.

Er der mulighed for at klage over et bødeforlæg?

Mener du, at bødeforlægget er udskrevet til dig på forkert grundlag, kan du indgive en indsigelse her.

Sprog: Dansk