Hvad søger du?

Miljøzoner i Danmark
Om miljøzoner

Hvad er miljøzoner?

Miljøzoner ligger i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus og har til formål at sikre renere luft til borgerne.

 

 

Skærpede miljøkrav

Folketinget vedtog i maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner. De nye regler trådte i kraft 1. juli 2020.

I marts 2022 vedtog Folketinget, at de fem miljøzonekommuner i fremtiden har mulighed for at stramme kravene, så de også kan komme til at gælde ældre persondieselbiler. 

Det er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for håndhævelsen af miljøzonerne.

Kontrollen med miljøzonerne er baseret på automatisk check af nummerplader med kamera. Sund & Bælt indsamler på vegne af Miljøstyrelsen køretøjsdata til brug for håndhævelse af miljøzonereglerne. Politiet kan fortsat føre kontrol med miljøzonerne.

 

Reglerne gælder for ældre dieselkøretøjer og gælder både danske og udenlandske køretøjer

Renere luft til borgerne

En miljøzone er beskrevet som et større sammenhængende byområde, hvor der er betydelig trafik, og hvor der er krav til dieseldrevne tunge køretøjers og varebilers udledning af partikler. Målet med miljøzonerne er at sikre renere luft til borgerne.

Miljøzonerne dækker områder, hvor mange bor, arbejder eller deltager i kultur- og fritidsaktiviteter, og mindre luftforurening i disse områder vil betyde forbedret sundhed for mange borgere. Miljøzoner er samtidig et indgreb i den fri bevægelighed, og derfor er de kun indført i de byområder, hvor der er den højeste forurening.

 

Reglerne gælder for ældre dieselkøretøjer

Reglerne for kørsel i de større byer omfatter ældre dieselkøretøjer. Der er dog mulighed for at køretøjerne kan køre i zonerne alligevel. Køretøjerne kan dog alligevel få adgang til miljøzonerne, hvis der eftermonteres et partikelfilter.

Det gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Det er dit ansvar at undersøge om dit køretøj overholder kravene for kørsel i miljøzonen

Hvis du er i tvivl om dit køretøj lever op til kravene kan du tjekke det her. Hvis det ikke lever op til kravene kan der eftermonteres et partikelfilter og herefter kan køretøjet køre i miljøzonerne lovligt.

Hvis køretøjet ikke lever op til reglerne

Hvis et køretøj, der ikke har lov til at køre i miljøzonen, bliver set ved et kontrolpunkt, udsteder Miljøstyrelsen et administrativt bødeforlæg.

Danske køretøjsejere modtager de administrative bødeforlæg via digital post og udenlandske via almindelig brevpost. Det er Sund & Bælt, som indsamler køretøjsdata til brug for afgørelsen om eventuel udstedelse af et administrativt bødeforlæg.

Køretøj

Administrativt bødeforlæg

Varebil

1.500 DKK

Lastbil

12.500 DKK

Bus

12.500 DKK

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk