Hvad søger du?

Miljøzoner i Danmark
Om miljøzoner

Hvad er miljøzoner?

Miljøzonerne er etableret i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg og har til formål at sikre renere luft til borgerne.

Skærpede miljøzonekrav

Folketinget vedtog i marts 2022 muligheden for, at kommuner med miljøzoner kunne udvide kravet om partikelfilter til også at gælde dieselpersonbiler. De nye skærpede miljøzonekrav blev vedtaget af de fem kommuner og træder i kraft den 1. oktober 2023. 

Siden den 1. juli 2020 har der været skærpede miljøzonekrav til lastbiler, busser og varebiler i miljøzonerne.

Miljøstyrelsen har ansvaret for håndhævelsen af miljøzonerne.

Kontrollen i miljøzonerne er baseret på automatisk aflæsning af nummerplader sammenholdt med oplysninger fra Køretøjsregisteret (DMR). Sund & Bælt indsamler på vegne af Miljøstyrelsen køretøjsdata til brug for håndhævelse af miljøzonekravene. Politiet kan også føre kontrol med miljøzonerne.

Miljøzonekravene til ældre dieselkøretøjer gælder både danske og udenlandske køretøjer

Renere luft til borgerne

En miljøzone er et større sammenhængende byområde, hvor der er betydelig trafik, og hvor der stilles krav til dieseldrevne køretøjers udledning af partikler. Formålet med miljøzonerne er at sikre renere luft til borgerne.

Miljøzonerne dækker områder, hvor mange bor, arbejder eller deltager i kultur- og fritidsaktiviteter, og mindre luftforurening i disse områder vil forbedre sundheden for mange borgere. Miljøzoner er samtidig et indgreb i den fri bevægelighed og er derfor kun indført i de byområder med den højeste forurening.

Miljøzonekravene gælder for ældre dieselkøretøjer

Miljøzonekravene i de større byer omfatter ældre dieselkøretøjer. Køretøjerne kan anvendes i miljøzonerne, hvis der eftermonteres et partikelfilter.

Det gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Det er dit ansvar at undersøge, om dit køretøj overholder miljøzonekravene

Hvis du er i tvivl om, dit køretøj lever op til miljøzonekravene, kan du tjekke det her. Hvis det ikke lever op til kravene, kan der eftermonteres et partikelfilter, og herefter kan køretøjet anvendes lovligt i miljøzonerne.

Hvis køretøjet ikke lever op til reglerne

Hvis et køretøj ikke lever op til reglerne i miljøzonerne og bliver set ved et kontrolpunkt, udsteder Miljøstyrelsen et administrativt bødeforelæg.

Danske køretøjsejere modtager de administrative bødeforelæg via digital post, og udenlandske køretøjsejere via almindelig brevpost. Sund & Bælt indsamler køretøjsdata til brug for Miljøstyrelsens beslutning om, hvorvidt der skal udstedes et administrativt bødeforelæg.

Køretøj

Administrativt bødeforlæg

Personbil

1.500 DKK

Varebil

1.500 DKK

Lastbil

12.500 DKK

Bus

12.500 DKK

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst:

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning til hjemmeside
  • Information om mulighed for tilskud, undtagelse og dispensation

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

  • Spørgsmål om bøder
  • Match af bødeforelæg
  • Forkert betaling af bødeforelæg

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning på hjemmeside
  • Information om muligheden for tilskud, undtagelse og dispensation
Sprog: Dansk