Hvad søger du?

Registrering af udenlandske køretøjer

Ældre dieselkøretøjer skal have et partikelfilter monteret for at kunne anvendes lovligt i miljøzonerne eller være en bestemt Euronorm.

Udenlandske køretøjer skal registreres

Du skal registrere et ældre udenlandsk dieselkøretøj online senest den dag, det skal anvendes i en miljøzone.

Ellers risikerer du at få en bøde

Hvis du ikke registrerer dit køretøj med den korrekte dokumentation, vil du få et administrativt bødeforelæg på: 

 • 1.500 kr. for person- og varebiler
 • 12.500 kr. for lastbiler og busser.

Det er muligt at få bødeforelægget nedskrevet til 1.000 kr., hvis du efterfølgende sender dokumentation for, at køretøjet lever op til miljøzonereglerne.

Hvis dit køretøj ikke lever op til datokravet og hverken har et partikelfilter monteret eller opfylder euronormen i tabellen nedenfor, så har køretøjet ikke adgang til miljøzonerne. Anvender du et ulovligt køretøj i miljøzonerne, kan du risikere at få et administrativt bødeforelæg på:

 • 1. 500 kr. for person- og varebiler
 • 12.500 kr. for lastbiler og busser.

Hvilke køretøjer skal registreres?

Du skal registrere et køretøj, hvis det er indregistreret første gang før disse datokrav:

Køretøj

Beskrivelse

Indregistreret første gang

Minimum Euronorm

Personbil

Du skal registrere en personbil, hvis den er indregistreret første gang før den 1. januar 2011

5

Varebil under 3,5 tons

Du skal registrere en varebil, hvis den er indregistreret første gang før den 1. september 2016

5

Lastbil over 3,5 tons

Du skal registrere en lastbil, hvis den er indregistreret første gang før den 1. januar 2015

VI

Bus over 3,5 tons og ni sæder inkl. chauffør

Du skal registrere en bus, hvis den er indregistreret første gang før den 1. januar 2015

VI

Oversigt over lande, hvor Miljøstyrelsen har adgang til køretøjsregisteret, og dermed ikke behøver registrere sig inden anvendelse i miljøzonerne:

 • Norge

Nogle autocampere er også inkluderet i reglerne. Du kan læse mere om kriterierne for autocampere her.

Udenlandsk indregistrerede køretøjer, som er mere end 30 år gamle behøves ikke at blive registreret.

Hvordan registrerer du dit køretøj?

Registreringen skal ske senest den dag, hvor køretøjet anvendes i en miljøzone.

Du kan anvende køretøjet i miljøzonerne lige efter at registreringen er foretaget. Du behøver ikke afvente en bekræftelse på, at registreringen er godkendt fra Miljøstyrelsen.

Registreringen er gyldig i fem år.

Nødvendig information når du registrer dit køretøj

Ved registrering er de følgende dokumenter påkrævet:

 1. Navn og adresse på ejer (bruger) af køretøjet
 2. Navn på den som foretager registreringen, hvis det er forskelligt fra ovenstående
 3. Køretøjets registreringsnummer og indregistreringsland
 4. Information om køretøjets mærke, model og kategori
 5. Datoen for køretøjets første indregistrering
 6. Køretøjets euronorm
 7. Om køretøjet har et fabriks- eller eftermonteret partikelfilter

 

Under registreringen, er de følgende dokumenter påkrævet:

En kopi af køretøjets nuværende registreringsattest.

Og enten:

Dokumentation for køretøjets euronorm, hvis det ikke fremgår af registreringsattesten.

En deklaration fra et ekspertfirma eller autoritet om at køretøjet har et fabriks- eller eftermonteret partikelfilter. Deklarationen må højst være udstedt 18 måneder før registreringen. Deklarationen skal være på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Stikprøvekontrol

Miljøstyrelsen udfører stikprøvekontrol med registreringerne og kan beslutte, at en registrering er ugyldig, hvis kriterierne ikke er opfyldt.

Du kan læse mere i den tekniske miljøzonebekendtgørelse nr. 1066 af 3. august 2023 i §§ 8 og 29, stk. 4.

Få mere information om registreringspligten for udenlandske køretøjer i de danske miljøzoner her:

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning til hjemmeside
 • Information om mulighed for undtagelse og dispensation

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

 • Spørgsmål om bøder
 • Match af bødeforelæg
 • Forkert betaling af bødeforelæg

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning på hjemmeside
 • Information om muligheden for undtagelse og dispensation
Sprog: Dansk