Hvad søger du?

Indsigelser

Her kan du læse mere om reglerne for indsigelse og gøre indsigelse såfremt du ønsker det.

Godt at vide forud for din indsigelse

  1. Bøden udstedes altid til den registrerede ejer (bruger) af køretøjet, også selvom det ikke var ejeren (brugeren), der kørte køretøjet.
  2. Manglende kendskab til miljøzonereglerne kan ikke medføre, at bødeforlægget annulleres, når bøden er udstedt på korrekt grundlag.
  3. Har du solgt køretøjet, men alligevel fået et bødeforlæg, så kan det overdrages til den nye ejer.

Få uddybet svarene

Jeg har fået bødeforlæg, men det var ikke mig, som førte køretøjet. Hvad gør jeg?

Administrative bødeforlæg for ulovlig kørsel i miljøzoner udstedes altid til den registrerede ejer (bruger) af et køretøj, også selv om ejeren (brugeren) ikke var den, som førte køretøjet.

Du kan undgå strafansvar som ejer (bruger), hvis den person, der førte køretøjet over for Miljøstyrelsen, inden 30 dage fra modtagelsen af det udstedte administrative bødeforlæg, erkender at have ført køretøjet på gerningstidspunktet.

Føreren kan erkende forseelsen og betale bødeforlægget her ved at klikke på ”Overtag bøde” nedenfor og indtaste det angivne referencenummer og registreringsnummer.

Vær opmærksom på, at det efter omstændighederne kan være strafbart, at en ejer (bruger) af et køretøj med urette udpeger en anden person som fører af køretøjet på gerningspunktet.
Det er ligeledes strafbart, at en anden person end ejeren (brugeren) med urette angiver sig selv som fører af køretøjet på gerningstidspunkt.

I tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at der kan foreligge et strafbart forhold som nævnt ovenfor, vil Miljøstyrelsen straks indgive en politianmeldelse.

→ Overtag bøde

Jeg kendte ikke til miljøzonereglerne, og jeg har nu fået et bødeforlæg

Miljøstyrelsen kan ikke annullere et bødeforlæg, der er udstedt på et korrekt grundlag. Manglende kendskab til miljøzonereglerne kan ikke medføre, at bødeforlægget annulleres. Miljøzonerne er afgrænset med skilte.

Jeg har solgt køretøjet, men alligevel fået bødeforlæg

Du har mulighed for at overdrage det administrative bødeforelæg til den nye ejer af køretøjet, som derefter kan betale bøden. Såfremt den nye ejer ikke ønsker at betale bødeforlægget, kan sagen overdrages til politiet, der herefter vil viderebehandle din sag.

Hvis bødeforelægget ikke betales, bliver sagen overdraget til politiet af Miljøstyrelsen, når forfaldsdatoen er overskredet, og der er sendt to betalingspåmindelser. Hvis du på nuværende tidspunkt ønsker sagen overdraget til politiet, skal du kontakte Miljøstyrelsen på miljozoner@mst.dk

Ønsker du gøre indsigelse mod en konkret bødesag?

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk