Hvad søger du?

Indsigelser

Godt at vide forud for din indsigelse

  1. Manglende kendskab til miljøzonereglerne kan ikke medføre, at bødeforelægget annulleres, når bøden er udstedt på korrekt grundlag.
  2. Bøden udstedes altid til den registrerede ejer (bruger) af køretøjet, også selvom det ikke var ejeren (brugeren), der førte køretøjet. I tilfælde, hvor det ikke er den registrerede ejer (bruger) som gør indsigelse, skal der altid vedlægges en fuldmagt.
  3. Har du solgt køretøjet, men alligevel fået et bødeforelæg, så kan det overdrages til den nye ejer.

Få uddybet svarene

Jeg kendte ikke til miljøzonereglerne, og jeg har nu fået et bødeforlæg

Miljøstyrelsen kan ikke annullere et bødeforelæg, der er udstedt på et korrekt grundlag. Manglende kendskab til miljøzonekravene kan ikke medføre, at bødeforelægget annulleres. Miljøzonerne er skiltet med følgende færdselstavler, når du kører ind eller ud af zonerne: 

Jeg har fået bødeforelæg, men det var ikke mig, som førte køretøjet. Hvad gør jeg?

Administrative bødeforelæg for ulovlig anvendelse af et køretøj i miljøzoner udstedes altid til den registrerede ejer (bruger) af et køretøj, også selv om ejeren (brugeren) ikke var den, som førte køretøjet.

Du kan undgå strafansvar som ejer (bruger), hvis den person, der førte køretøjet over for Miljøstyrelsen, inden 30 dage fra modtagelsen af det udstedte administrative bødeforelæg, erkender at have ført køretøjet på gerningstidspunktet.

Føreren kan erkende forseelsen og betale bødeforelægget her ved at klikke på ”Overtag bøde” nedenfor og indtaste det angivne referencenummer og registreringsnummer.

Vær opmærksom på, at det efter omstændighederne kan være strafbart, at en ejer (bruger) af et køretøj med urette udpeger en anden person som fører af køretøjet på gerningspunktet.

Det er ligeledes strafbart, at en anden person end ejeren (brugeren) med urette angiver sig selv som fører af køretøjet på gerningstidspunktet.

I tilfælde, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at der kan foreligge et strafbart forhold som nævnt ovenfor, vil Miljøstyrelsen straks indgive en politianmeldelse.

→ Overtag bøde

Jeg har solgt køretøjet, men alligevel fået bødeforelæg

Bøden er udstedt til den registrerede ejer (bruger) af køretøjet i Køretøjsregisteret (DMR). Hvis køretøjet ikke tilhører dig længere, kan du få den nye ejer til at overtage bøden her. Overtagelsen af bødeforelægget skal ske inden for 30 dage fra udstedelsen. Føreren/den nye ejer kan overtage og betale bødeforelægget ved at klikke på ”Overtag bøde” og indtaste referencenummer og registreringsnummer.

Kan du ikke få kontakt til den nye ejer, kan du gøre indsigelse over bødeforelægget.

Hvis bødeforelægget ikke betales, bliver sagen overdraget til politiet. Ønsker du på nuværende tidspunkt sagen overdraget til politiet, skal du kontakte Miljøstyrelsen via digital post. Du kan læse mere om, hvordan du sender digital post på borger.dk.

Har du solgt et køretøj, som den nye ejer ikke har omregistreret til sig selv, er det muligt efter fire hverdage at kontakte Motorstyrelsen og få køretøjet afmeldt. Du kan læse mere om det her.

Ønsker du gøre indsigelse mod et konkret bødeforelæg?

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst:

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

  • Spørgsmål om bøder
  • Match af bødeforelæg
  • Forkert betaling af bødeforelæg

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning til hjemmeside
  • Information om mulighed for undtagelse og dispensation

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning på hjemmeside
  • Information om muligheden for undtagelse og dispensation
Sprog: Dansk