Hvad søger du?

Betal din bøde her

Hvis du har kørt ulovligt i de danske miljøzoner, kan du betale det administrative bødeforelæg på denne side.

Betal bøde

Hvis du ejer et køretøj, der har kørt ulovligt i en miljøzone, kan du betale det administrative bødeforelæg her

Overtag bøde

Hvis du har ført et køretøj, som du ikke selv ejer, ulovligt i en miljøzone, kan du overtage og betale det administrative bødeforelæg her.

Se reglerne for dit køretøj

Personbiler

Dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at kunne køre lovligt i miljøzonerne pr. 1. oktober 2023.

Regler for personbiler

Varebiler

Ældre dieseldrevne varebiler skal have partikelfilter for at kunne køre lovligt i miljøzonerne. Det gælder både til privat kørsel og erhvervskørsel.

Regler for varebiler

Lastbiler & busser

Ældre dieseldrevne lastbiler og busser skal have et partikelfilter for at kunne køre lovligt i miljøzonerne.

Regler for lastbiler & busser

Hvor og hvordan søger man om dispensation?

I helt særlige tilfælde er det muligt at få dispensation for reglerne. Dispensationer og undtagelser gives kun for en kortere tidsbegrænset periode. Du kan læse mere om i hvilke særlige tilfælde og til hvilke typer af køretøjer,  der kan gives dispensation på siden Dispensationer og undtagelser. 

Spørgsmål og svar om bødeforlæg

Hvor finder jeg en kvittering for min betaling?

Hvis du betaler her på hjemmesiden, vil du få vist en kvittering, når du har afsluttet betalingen, som du kan downloade. Kvitteringen vil ikke blive sendt til dig.

Hvis du betaler ved at benytte indbetalingskortet vedhæftet det administrative bødeforelæg, vil det fremgå af din bankoversigt i henhold til den aftale, du har med din bank.

Jeg har fået et administrativt bødeforelæg, men det var ikke mig, der førte køretøjet. Hvad gør jeg?

Administrative bødeforelæg for ulovlig kørsel i miljøzoner udstedes altid til den registrerede ejer (bruger) af et køretøj, også selv om ejeren (brugeren) ikke var den, som førte køretøjet.

Du kan undgå strafansvar som ejer (bruger), hvis den person, der førte køretøjet over for Miljøstyrelsen, inden 30 dage fra modtagelsen af det udstedte administrative bødeforelæg, erkender at have ført køretøjet på gerningstidspunktet. Føreren kan erkende forseelsen og betale det administrative bødefoerlæg her ved at klikke på ”Overtag bøde” og indtaste det angivne referencenummer og registreringsnummer.

Vær opmærksom på, at det efter omstændighederne kan være strafbart, at en ejer (bruger) af et køretøj med urette udpeger en anden person som fører af køretøjet på gerningspunktet. Det er ligeledes strafbart, at en anden person end ejeren (brugeren) med urette angiver sig selv som fører af køretøjet på gerningstidspunkt.

I tilfælde hvor Miljøstyrelsen vurderer at der kan foreligge et strafbart forhold som nævnt ovenfor, vil Miljøstyrelsen straks indgive en politianmeldelse.

Er der andre steder jeg kan betale bødeforelægget?

Du kan betale de administrative bødeforelæg med kreditkort ved at klikke "Betal bødeforlæg". Du kan også betale det administrative bødeforelæg ved at benytte det vedhæftede indbetalingskort på det administrative bødeforelæg. Betalingsoplysninger fremgår også af det administrative bødeforelæg.

Hvad sker der, når jeg har gjort indsigelse?

Når du har gjort indsigelse mod et administrativt bødeforelæg, sættes din sag automatisk på hold, hvorfor du ikke behøver foretage dig yderligere, før du har modtaget svar på din indsigelse.

Kan jeg få flere administrative bødeforelæg?

Ja, det kan du. Der vil for hver 24. time blive udsendt et administrativt bødeforelæg, hvis vi har registreret ulovlig kørsel i en miljøzone, og der vil blive udstedt et administrativt bødeforelæg for hver miljøzone, du skulle have kørt ulovligt i.

Du vil derfor for hver dag, du skulle have kørt ulovligt i en eller flere miljøzoner, modtage en eller flere administrative bødeforelæg, indtil dit køretøj lever op til reglerne.

Du kan læse mere om

Kan jeg få et bødeforelæg i sagsbehandlingstiden for en dispensation?

Ja, det kan du. Det er ikke tilladt at køre i miljøzonerne, medmindre køretøjet opfylder reglerne for kørsel, eller der er givet dispensation.

Det er derfor ikke nok blot at have søgt om dispensation – du skal også have fået en dispensation fra Miljøstyrelsen, før du kan køre lovligt i en miljøzone.

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk