Hvad søger du?

Betal din bøde her

Hvis du har modtaget et administrativt bødeforelæg, kan du betale det på denne side.

Betal bøde

Hvis du ejer et køretøj, der har kørt ulovligt i en miljøzone, kan du betale det administrative bødeforelæg her

Overtag bøde

Hvis du har ført et køretøj, hvor du ikke selv er ejer/bruger, ulovligt i en miljøzone, kan du overtage og betale det administrative bødeforelæg inden 30 dage efter udstedelsen af bødeforelægget.

Spørgsmål og svar om bødeforlæg

Er der mulighed for at få forlænget betalingsfristen i bødeforelægget?

Ja det er muligt at få forlænget sin betalingsfrist. Du bedes anmode om at få din betalingsfrist forlænget ved at gøre indsigelse i vores selvbetjeningsløsning og angive dit ønske herom.

Jeg har fået et administrativt bødeforelæg, men det var ikke mig, der førte køretøjet. Hvad gør jeg?

Administrative bødeforelæg for ulovlig anvendelse af et køretøj i miljøzoner udstedes altid til den registrerede ejer (bruger) af et køretøj, også selv om ejeren (brugeren) ikke var den, som førte køretøjet.

Du kan undgå strafansvar som ejer (bruger), hvis den person, der førte køretøjet over for Miljøstyrelsen, inden 30 dage fra modtagelsen af det udstedte administrative bødeforelæg, erkender at have ført køretøjet på gerningstidspunktet. Føreren kan erkende forseelsen og betale det administrative bødeforelæg ved at klikke på ”Overtag bøde” og indtaste det angivne referencenummer og køretøjets registreringsnummer.

Vær opmærksom på, at det efter omstændighederne kan være strafbart, at en ejer (bruger) af et køretøj med urette udpeger en anden person som fører af køretøjet på gerningspunktet. Det er ligeledes strafbart, at en anden person end ejeren (brugeren) med urette angiver sig selv som fører af køretøjet på gerningstidspunktet.

I tilfælde hvor Miljøstyrelsen vurderer at der kan foreligge et strafbart forhold som nævnt ovenfor, vil Miljøstyrelsen straks indgive en politianmeldelse.

Kan jeg få flere administrative bødeforelæg?

Ja, det kan du. Der vil for hver 24. time blive udstedt et administrativt bødeforelæg, hvis der registreres ulovlig anvendelse af et køretøj i en miljøzone, og der vil blive udstedt et administrativt bødeforelæg for hver miljøzone, hvor køretøjet er blev anvendt.

Du vil derfor for hver dag, du skulle have anvendt dit køretøj ulovligt i en eller flere miljøzoner, modtage en eller flere administrative bødeforelæg, indtil dit køretøj lever op til miljøzonekravene.

Du kan læse mere om

Hvad sker der, når jeg har gjort indsigelse?

Når du har gjort indsigelse mod et administrativt bødeforelæg, sættes din sag automatisk på hold, hvorfor du ikke behøver foretage dig yderligere, før du har modtaget svar på din indsigelse.

Er der andre steder jeg kan betale bødeforelægget?

Du kan betale de administrative bødeforelæg med kreditkort ved at klikke "Betal bødeforlæg". Du kan også betale det ved at benytte det vedhæftede indbetalingskort på det administrative bødeforelæg. Betalingsoplysninger fremgår også af det administrative bødeforelæg.

Hvor finder jeg en kvittering for min betaling?

Hvis du betaler her på hjemmesiden, vil du få vist en kvittering, når du har afsluttet betalingen, som du kan downloade. Kvitteringen vil ikke blive sendt til dig.

Hvis du betaler ved at benytte indbetalingskortet vedhæftet det administrative bødeforelæg, vil det fremgå af din bankoversigt i henhold til den aftale, du har med din bank.

Kan jeg få et bødeforelæg i sagsbehandlingstiden for en dispensation?

Ja, det kan du. Det er ikke tilladt at anvende et køretøj i miljøzonerne, medmindre det opfylder miljøzonekravene, eller der er tildelt dispensation.

Det er derfor ikke nok blot at have søgt om dispensation – du skal også have fået tildelt en dispensation fra Miljøstyrelsen, før køretøjet kan anvendes lovligt i en miljøzone.

Se reglerne for dit køretøj

Personbiler

Dieseldrevne personbiler skal have partikelfilter for at kunne anvendes lovligt i miljøzonerne.

Regler for personbiler

Varebiler

Ældre dieseldrevne varebiler skal have partikelfilter for at kunne anvendes lovligt i miljøzonerne. Det gælder både varebiler, som anvendes til privat kørsel og erhvervskørsel.

Regler for varebiler

Lastbiler og busser

Ældre dieseldrevne lastbiler og busser skal have et partikelfilter for at kunne anvendes lovligt i miljøzonerne.

Regler for lastbiler og busser

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst:

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

  • Spørgsmål om bøder
  • Match af bødeforelæg
  • Forkert betaling af bødeforelæg

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning til hjemmeside
  • Information om mulighed for undtagelse og dispensation

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning på hjemmeside
  • Information om muligheden for undtagelse og dispensation

Vester Søgade 10

1601 København V

info@miljoezoner.dk

Sprog: Dansk