Hvad søger du?

Undtagelser og dispensationer
Personbiler privat brug

Kan din personbil ikke få eftermonteret et partikelfilter?

Så kan du i særlige tilfælde registrere en undtagelse eller søge om dispensation. Læs om dine muligheder herunder.

Situationer, hvor du kan registrere en undtagelse

Er det ikke muligt at eftermontere et godkendt partikelfilter på personbilen, kan ejer eller bruger registrere en undtagelse i disse situationer:

Bopæl i en miljøzone

Du er ejer eller bruger af en personbil og havde bopæl i en miljøzone før, personbilen blev omfattet af miljøzonereglerne.

Du kan få undtagelse indtil 12 måneder efter, at din personbil blev omfattet af miljøzonereglerne. Undtagelsen gælder kun til den miljøzone, hvor du har bopæl.

Du skal i registeringen erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Seks klip

Du kan som ejer eller bruger af en personbil opnå undtagelse til seks adgange af højst 24 timers varighed (00.00-23.59) i alle miljøzoner indtil 12 måneder efter, personbilen blev omfattet af miljøzonereglerne.

Før du anvender personbilen i en miljøzone, skal du registrere en af dine seks adgange. Ellers kan du risikere at få et bødeforelæg. Det er ikke muligt at registrere en adgang med tilbagevirkende kraft.

Du skal i registreringen erklære på tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Hospital- eller speciallægebesøg

Du eller et nærtstående familiemedlem er ejer eller bruger af en personbil, som blev omfattet af miljøzonereglerne, og er indkaldt til behandling på et hospital eller hos en speciallæge i en miljøzone.

Undtagelsen skal altid være registreret på miljoezoner.dk, inden personbilen anvendes i en miljøzone, ellers kan du risikere at modtage et administrativt bødeforelæg.

Undtagelsen gælder til den miljøzone, hvor hospitalet eller speciallægen har adresse. En undtagelse kan registreres i en periode fra 1 til 14 dage. Det er muligt at registrere denne type undtagelse flere gange, hvis det er relevant.

Indkaldelse til behandling inkluderer også behandlingsforløb, hvor der er en mundtlig eller anden aftale om fremmøde til behandling på hospital eller hos speciallæge. Ved registrering af denne undtagelse skal du angive på tro og love, at du er indkaldt til behandling, og oplysningerne er korrekte.

Behandling kan for eksempel være kørsel til operationer, blodprøver, besøg ved din praktiserende læge og forudgående aftaler ved skadestuen.

Er du i tvivl om dit ærinde opfylder kriterierne for undtagelsen, kan du kontakte Miljøstyrelsen.

Handicapkøretøj

Du er ejer eller bruger af et handicapkøretøj til privat brug eller har et blåt handicapparkeringskort.

Undtagelsen gælder i 48 måneder fra din registrering.

Er dit køretøj ikke registreret som ”invalidekøretøj” i Køretøjsregisteret, skal du uploade dokumentation for støtte til køb af køretøjet i § 114 i lov om social service.

Har du et handicapparkeringskort, skal du indtaste serienummeret fra kortets forside og uploade et billede eller en kopi af kortets for- og bagside, når du registrerer undtagelsen.

Hvis du bruger dit handicapparkeringskort med et andet køretøj, skal du registrere en ny undtagelse, før køretøjet anvendes i miljøzonerne. Når du registrerer en ny undtagelse slettes den eksisterende undtagelse, som er registreret med dit handicapparkeringskort.

Du skal også foretage en ny registrering af undtagelse, hvis dit handicapparkeringskort udløber.

Du skal i registreringen erklære på tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Natarbejde i en miljøzone

Du er ejer eller bruger af en personbil, som blev omfattet af miljøzonereglerne.

Du har natarbejde i en miljøzone og kan dokumentere det med en erklæring for natarbejde fra din arbejdsgiver. Bemærk, at erklæringen fra din arbejdsgiver for natarbejde ikke må være ældre end seks måneder på tidspunktet for registreringen af undtagelsen.

Undtagelse til natarbejde gælder kun fra kl. 20.00 til kl. 10.00.

Registreringen for natarbejde gælder i seks måneder, derefter skal du igen registrere natarbejdeundtagelsen med en ny erklæring fra din arbejdsgiver.

Du skal i registreringen erklære på tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Registrer en ny undtagelse

Læs reglerne nedenfor, før du starter din registrering.

Se dine undtagelser og registrer klip

Har du allerede registreret en undtagelse?

Kan du få en undtagelse?

Er du i en af situationerne beskrevet øverst på siden, kan din personbil blive undtaget fra kravet om partikelfilter ved at opfylde alle disse tre kriterier:

 1. Der er ikke et godkendt, åbent partikelfilter tilgængeligt på markedet, som kan monteres på personbilen
 2. Personbilen anvendes til privat brug
 3. Personbilen er omfattet af miljøzonekravene fra den 1. oktober 2023.

Når du registrerer en undtagelse, kontrolleres det automatisk, om der er et godkendt, åbent partikelfilter tillgængeligt på markedet, som kan monteres på din personbil.

Er det ifølge Miljøstyrelsens oplysninger muligt at eftermontere et godkendt, åbent partikelfilter, skal du uploade dokumentation på, at dette ikke er muligt. Du kan bruge erklæringen nedenfor, som skal underskrives af en mekaniker eller partikelfiltermontør og vedhæftes ved registreringen. Det indebærer også tilfælde, hvor et partikelfilter f.eks. er i restordre og derfor ikke kan monteres på tidspunktet for underskrivelsen af erklæringen.

Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at der ikke findes et originalt partikelfilter ifølge køretøjsproducenten.

Sådan registrerer du en undtagelse

Du skal registrere undtagelsen, før du anvender personbilen i en miljøzone. Ellers kan du risikere at modtage et bødeforelæg.

Hav den nødvendige dokumentation klar når du registrerer en undtagelse. Du kan blive bedt om: 

 1. Personbilens registreringsnummer
 2. Kontaktinformation
 3. Dokumentation for den valgte undtagelse
 4. Fuldmagt, hvis du ikke er ejer eller bruger af personbilen

Når registreringen er gennemført, får du en kvittering. Undtagelsen træder i kraft straks efter din registrering.

Stikprøvekontrol

Miljøstyrelsen fører stikprøvekontrol med registreringer og kan afgøre, at en registrering af undtagelse ikke er gyldig, hvis betingelserne for undtagelsen ikke er opfyldt. Du kan læse mere i § 27 og 29, stk. 2 i den tekniske miljøzonebekendtgørelse.

Kan du få en dispensation?

I særlige tilfælde er det muligt at få dispensation i en kortere tidsbegrænset periode til personbiler. For at opnå dispensation skal alle fire kriterier nedenfor være opfyldt:

 1. et godkendt, åbent partikelfilter kan ikke monteres på personbilen (kræver dokumentation fra en mekaniker/partikelfiltermontør)
 2. en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse vil ikke kunne gennemføres
 3. personbilen kan ikke udskiftes med et andet køretøj
 4. andre omstændigheder taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø og sundhed.

Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at der ikke findes et originalt partikelfilter ifølge køretøjsproducenten.

Du kan som ejer eller bruger af en personbil søge dispensation fra kravet om partikelfilter på baggrund af ekspropriation. Dispensation på baggrund af ekspropriation forudsætter, at ejeren eller brugeren rammes atypisk hårdt i forhold til gruppen af ramte som helhed.

Miljøstyrelsen skal efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation fra kravene om partikelfilter, hvis kravene rammer ansøgeren på en sådan måde, at opfyldelse af kravene ville indebære ekspropriation.

Du vil modtage en afgørelse fra Miljøstyrelsen i din digitale postkasse. Er du fritaget for Digital Post, vil afgørelsen blive sendt med fysisk post. Bemærk at der kan være op til tre måneders sagsbehandlingstid, men Miljøstyrelsen bestræber sig på at behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst:

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning til hjemmeside
 • Information om mulighed for undtagelse og dispensation

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

 • Spørgsmål om bøder
 • Match af bødeforelæg
 • Forkert betaling af bødeforelæg

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning på hjemmeside
 • Information om muligheden for undtagelse og dispensation
Sprog: Dansk