Hvad søger du?

Undtagelser og dispensationer
Tunge køretøjer privat brug

Tunge køretøjer til privat brug

Kun i helt særlige tilfælde er det muligt at opnå dispensation for tunge køretøjer til privat brug.

Dispensation

Hvis en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke vil kunne gennemføres, kan tunge køretøjer til privat brug i særlige tilfælde opnå dispensation fra partikelfilterkravet i en kort tidsbegrænset periode. Søger du om dispensation på den baggrund, skal alle fire kriterier nedenfor være opfyldt:

 1. et godkendt, åbent partikelfilter ikke kan monteres på køretøjet (kræver dokumentation fra en mekaniker/partikelfiltermontør) og
 2. en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke vil kunne gennemføres og
 3. køretøjet ikke kan udskiftes med et andet køretøj og
 4. andre omstændigheder taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø og sundhed

Vær opmærksom på, at dokumentation fra køretøjsproducenten, om der ikke findes et originalt partikelfilter, ikke er tilstrækkelig dokumentation.

Ekspropriation

Du kan som ejer eller bruger af et tungt køretøj søge dispensation fra kravet om partikelfilter, hvis kravet rammer dig atypisk hårdt i forhold til gruppen af ramte som helhed. Det kaldes ekspropriation.

Miljøstyrelsen skal efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation fra kravene om partikelfilter, hvis kravene rammer ansøgeren på en sådan måde, at opfyldelse af kravene ville indebære ekspropriation.

Din ansøgning om dispensation giver ikke automatisk dit køretøj adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet anvendes i en miljøzone, mens din ansøgning behandles, kan du risikere at modtage et administrativt bødeforelæg. Du vil modtage en afgørelse fra Miljøstyrelsen i din digitale postkasse. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil afgørelsen blive sendt med fysisk post. Bemærk at der kan være op til tre måneders sagsbehandlingstid, men at Miljøstyrelsen bestræber sig på at behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst:

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning til hjemmeside
 • Information om mulighed for undtagelse og dispensation

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

 • Spørgsmål om bøder
 • Match af bødeforelæg
 • Forkert betaling af bødeforelæg

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning på hjemmeside
 • Information om muligheden for undtagelse og dispensation

Vester Søgade 10

1601 København V

info@miljoezoner.dk

Sprog: Dansk