Hvad søger du?

Regler og køretøjer
Lastbiler og busser

Regler for lastbiler og busser

Regler pr. 1 juli 2020

Ældre dieseldrevne lastbiler og busser har ikke adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter. De nye miljøzoneregler for lastbiler og busser trådte i kraft 1. juli 2020.

Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton skal være monteret med partikelfilter for at køre og parkere i miljøzonerne. En bus er indrettet til at blive benyttet af mere end 9 personer inkl. chauffør. En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med mere end 9 sæder inkl. chauffør defineres som en bus og er dermed omfattet.

Regler for kørsel med lastbiler og busser i miljøzonerne

• Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere eller have partikelfilter monteret for at have adgang til miljøzonerne.

• For tunge køretøjer, som minimum er Euronorm VI anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.

• Udenlandske køretøjer, som ikke opfylder ovenstående datokrav, skal altid registreres online inden kørsel i miljøzonerne. Læs mere om registrering af udenlandske køretøjer her.

Er du i tvivl om dit køretøj lever op til reglerne?

Sådan lever din lastbil eller bus op til reglerne

Hvis dit køretøj ikke lever op til miljøzonereglerne, skal køretøjet have eftermonteret et partikelfilter for at kunne køre lovligt i de danske miljøzoner.

Danske lastbiler og busser

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i 

  • Bekendtgørelse nr. 396 af 22/03/2022 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. I medfør af § 5 skal montering af et effektivt partikelfilter dokumenteres ved en af filtermontøren underskrevet erklæring jf. bilag 1.

Gælder kun danske lastbiler og busser: Inden erklæringen fra filterleverandøren forevises i synshallen, skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på miljozoner@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.

Reglerne for lastbiler og busser gælder ikke for:

• Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. Dette skal fremgå af Køretøjsregisteret (DMR).

• Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.

• Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for at anvende køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere information.

Ved ulovlig kørsel i de danske miljøzoner er bødestørrelsen 12.500 kr. for lastbiler og busser og 1.500 kr. for varebiler.

Udenlandske køretøjer

Ejere af udenlandske køretøjer, som er registreret første gang før de gældende datokrav, skal registrere køretøjet med dokumentation for eftermonteret partikelfilter eller Euronorm for at kunne køre lovligt i miljøzonerne.

Du skal registrere dit køretøj senest samme dag, som du kører ind i miljøzonen.

Hvis du undlader at registrere dit køretøj sammen med relevant dokumentation, kan du risikere at få et administrativt bødeforlæg på 1.000 kr.

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk