Hvad søger du?

Regler og køretøjer
Lastbiler og busser

Regler for lastbiler og busser

Ældre dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons kan anvendes lovligt i miljøzonerne, hvis de har et partikelfilter monteret eller er minimum Euronorm VI.

Ældre dieseldrevne lastbiler og busser har ikke adgang til miljøzonerne, medmindre de har et partikelfilter monteret. De nye miljøzonekrav for lastbiler og busser trådte i kraft den 1. juli 2020.

Ældre dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons skal have et partikelfilter monteret for at kunne anvendes i miljøzonerne. En bus er indrettet til at blive benyttet af mere end ni personer inkl. chauffør. En dieseldreven autocamper over 3,5 tons med mere end ni sæder inkl. chauffør defineres som en bus og er dermed omfattet.

Regler for anvendelse af lastbiler og busser i miljøzonerne

• Lastbiler og busser skal være indregistreret den 1. januar 2015 eller senere eller have et partikelfilter monteret for at have adgang til miljøzonerne.

• For lastbiler og busser, som minimum er Euronorm VI anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne anvendes i miljøzonerne.

Er du i tvivl om dit køretøj lever op til reglerne?

Sådan lever din lastbil eller bus op til reglerne

Hvis dit køretøj ikke lever op til miljøzonereglerne, skal køretøjet have eftermonteret et partikelfilter for at kunne anvendes lovligt i miljøzonerne.

Danske lastbiler og busser

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre på lastbiler og busser er fastsat i Bekendtgørelse nr. 1066 af 3. august 2023 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. Her fremgår det af § 5 at monteringen af et effektivt partikelfilter skal dokumenteres ved at fremvise en af filtermontøren underskrevet erklæring jf. bilag 1.

Inden erklæringen fra filterleverandøren forevises i synsvirksomheden, skal den indsendes til Miljøstyrelsen på miljozoner@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.

Reglerne for lastbiler og busser gælder ikke for:

• Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. Dette skal fremgå af Køretøjsregisteret (DMR).

• Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.

• Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, hvis disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for at anvende køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere information.

Ved overtrædelse af miljøzonereglerne er bøden 12.500 kr. for lastbiler og busser.

Kan din lastbil eller bus ikke få eftermonteret et partikelfilter?

Er det ikke muligt at eftermontere et partikelfilter på din lastbil eller bus, kan du i særlige tilfælde søge om dispensation.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst:

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning til hjemmeside
  • Information om mulighed for undtagelse og dispensation

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

  • Spørgsmål om bøder
  • Match af bødeforelæg
  • Forkert betaling af bødeforelæg

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

  • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
  • Vejledning på hjemmeside
  • Information om muligheden for undtagelse og dispensation
Sprog: Dansk