Hvad søger du?

Regler og køretøjer
Varebiler

Regler for varebiler

Ældre dieseldrevne varebiler, der vejer op til 3,5 tons, har ikke adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter. 

Reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Miljøzonereglerne for varebiler trådte i kraft 1. juli 2020.

 

 

 

Reglerne for varevogne i miljøzonerne er delt op i trin:

 

  1. Fra 1. juli 2022
    Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.
  2. Fra 1. juli 2023
    Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

 

For varebiler, som minimum er euronorm 5,  anses kravet om partikelfilter for at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.

Varebiler, der er registreret før ovenstående skæringsdatoer, skal have et partikelfilter monteret, og dette skal være registreret i Køretøjsregisteret (DMR) for at køre i miljøzonerne. Udenlandske køretøjer, som ikke opfylder datokravet, skal altid registreres online.

Er du i tvivl om dit køretøj lever op til reglerne?

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

  • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. Dette skal fremgå af Køretøjsregisteret (DMR).
  • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed. 

Ved ulovlig kørsel i de danske miljøzoner er bødestørrelsen 12.500 kr. for lastbiler og busser og 1.500 kr. for varebiler.

Eftermontering af partikelfilter på danske varebiler

Du skal kontakte et værksted, hvis du ønsker at eftermontere et partikelfilter på din varebil. Når filteret er monteret, skal det registreres af en synshal. I synshallen testes filteret, og synshallen sørger også for at filteret bliver registreret i køretøjsregisteret (DMR).

Der er ikke krav til hvilken type partikelfilter, der skal monteres på et køretøj, for at det opfylder miljøzonekravene. Køretøjet skal dog godkendes med partikelfilteret til syn og opdateres med dette i Køretøjsregisteret (DMR). Varebiler og personbiler kan få eftermonteret enten et åbent eller lukket partikelfilter.

Bemærk, at ikke alle partikelfiltre er godkendt til alle bilmodeller, hvorfor nogle vare- og personbiler kan være nødt til at få eftermonteret et dyrere lukket partikelfilter, hvis de ønsker at køre i miljøzonerne.

Åbne partikelfiltre er billigere end lukkede filtre, men filtrerer heller ikke lige så godt. Åbne partikelfiltre kan typisk bestilles og monteres af din mekaniker, hvis de er godkendt til dit køretøj, mens lukkede partikelfiltre kan bestilles hos specialiserede partikelfiltermontører og kan monteres på langt de fleste køretøjer.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i:

Udenlandske køretøjer

Ejere af udenlandske køretøjer, som er registreret første gang før de gældende datokrav, skal registrere køretøjet med dokumentation for eftermonteret partikelfilter eller Euronorm for at kunne køre lovligt i miljøzonerne.

Du skal registrere dit køretøj senest samme dag, som du kører ind i miljøzonen.

Hvis du undlader at registrere dit køretøj sammen med relevant dokumentation, kan du risikere at få et administrativt bødeforlæg på 1.000 kr.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre er fastsat i bekendtgørelse nr. 396 af 22/03/2022, som du finder nedenfor. 

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk