Hvad søger du?

Regler og køretøjer
Personbiler

Regler for personbiler

Fra 1. oktober 2023 skal dieseldrevne personbiler have et partikelfilter for at køre lovligt i miljøzonerne.

Renere luft i byerne

De nye miljøkrav for dieseldrevne personbiler skal være med til at sikre renere luft i de større byer.

Fra 1. oktober 2023 er det ikke længere lovligt for dieselpersonbiler uden partikelfilter at køre i miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Se kort over miljøzonerne

Kommunerne har besluttet at skærpe kravene efter en lovændring i Folketinget den 22. marts 2022, der gjorde det muligt for kommunerne også at omfatte dieseldrevne personbiler i miljøzonerne.

Lever dit køretøj op til reglerne?

Tjek her, om dit køretøj lever op til reglerne og kan køre i miljøzonerne nu og efter 1. oktober 2023

Din personbil opfylder kravet om partikelfilter, hvis bilen er minimum Euronorm 5. Du kan tjekke din bils Euronorm i Køretøjsregisteret

Reglerne gælder både danske og udenlandske personbiler.

Ved ulovlig kørsel i de danske miljøzoner bliver bøden for personbiler på 1.500 kr.

Eftermontering af partikelfilter på danske personbiler

Du skal kontakte et værksted, hvis du ønsker at eftermontere et partikelfilter på din personbil. Når filteret er monteret, skal det registreres af en synshal. I synshallen testes filteret, og synshallen sørger også for, at filteret bliver registreret i Køretøjsregisteret (DMR).

Der er ikke krav til hvilken type partikelfilter, der skal monteres på et køretøj, for at det opfylder miljøzonekravene. Køretøjet skal dog godkendes med partikelfilteret til syn og opdateres med dette i Køretøjsregisteret (DMR). Personbiler kan få eftermonteret enten et åbent eller lukket partikelfilter.

Bemærk, at ikke alle partikelfiltre er godkendt til alle bilmodeller, hvorfor nogle personbiler kan være nødt til at få eftermonteret et dyrere lukket partikelfilter, hvis de ønsker at køre i miljøzonerne.

Åbne partikelfiltre er billigere end lukkede filtre, men filtrerer heller ikke lige så godt. Åbne partikelfiltre kan typisk bestilles og monteres af din mekaniker, hvis de er godkendt til dit køretøj, mens lukkede partikelfiltre kan bestilles hos specialiserede partikelfiltermontører og kan monteres på langt de fleste køretøjer.

Får din bil et partikelfilter, vil du kunne spare 1.000 kr. i afgifter om året.

Du kan søge om tilskud til eftermontering af partikelfilter, hvis din skattepligtige indkomst er under 300.000 kr. om året. Læs mere om tilskud

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for personbiler er fastsat i:

 

Forkert registrering

Har din bil et fabriks- eller eftermonteret filter, som ikke er registreret korrekt, kan du få det registreret ved syn i en synshal. Du kan læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Hvis din bil ikke kan få et partikelfilter

Kan din bil ikke få eftermonteret et partikelfilter, kan du i særlige tilfælde registrere en undtagelse eller søge om dispensation.

Udenlandske køretøjer

Ejere af udenlandske køretøjer, som er registreret første gang før de gældende datokrav, skal registrere køretøjet med dokumentation for eftermonteret partikelfilter eller Euronorm for at kunne køre lovligt i miljøzonerne.

Du skal registrere dit køretøj senest samme dag, som du kører ind i miljøzonen.

Hvis du undlader at registrere dit køretøj sammen med relevant dokumentation, kan du risikere at få et administrativt bødeforelæg på 1.000 kr.

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

  • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. Dette skal fremgå af Køretøjsregisteret (DMR).
  • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, hvis disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed.

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk