Зони с ниски емисии

По-чист въздух за гражданите е целта на зоните с ниски емисии в най-големите и най-гъсто населените градове в Дания.

Къде са зоните с ниски емисии?

Зоните с ниски емисии в Дания се намират в Копенхаген/Фредериксберг, Олборг, Оденсе и Орхус.

Вижте карта със зоните с ниски емисии тук

Разпоредбите за шофиране в по-големите градове важат за по-стари дизелови превозни средства. Ако превозните средства не отговарят на текущите изисквания, те трябва да имат филтър за дизелови частици, монтиран за движение в зоните с ниски емисии.
Това важи и за датски, и за чуждестранни превозни средства.

Собствениците на чуждестранни превозни средства, които са регистрирани за първи път преди влизането в сила на приложимите текущи изисквания, трябва да регистрират превозното средство с документация за филтър за дизелови частици или евро стандарт, за да шофират законно в зоните с ниски емисии.

Трябва да регистрирате превозното си средство не по-късно от деня, в който шофирате в зона с ниски емисии.

Правила и превозни средства

По-старите дизелови камиони, автобуси и микробуси не се допускат в зоните с ниски емисии, освен ако не са оборудвани с филтър за дизелови частици. Правилата за зоните с ниски емисии за камиони, автобуси и микробуси влязоха в сила на 1 юли 2020 г. Датският парламент реши, че общините със зони с ниски емисии могат да изберат да затегнат изискванията за зоните с ниски емисии, така че в бъдеще да могат да се прилагат и за по-старите дизелови леки автомобили. Тези решения обаче може да влязат в сила най-рано през 2023 г.

Правила за микробуси

По-старите микробуси с дизелови двигатели и с тегло до 3,5 тона трябва да имат монтиран филтър за дизелови частици, за да могат да се движат и да паркират в четирите зони с ниски емисии.

Правилата за микробусите ще се въвеждат поетапно.Правилата за микробусите в зоните с ниски емисии са разделени на три етапа:

  1. От 1 юли 2020 г.: Микробусите трябва да бъдат регистрирани на или след 1 януари 2007 г., за да имат достъп до зоните с ниски емисии.
  2. От 1 юли 2022 г.: Микробусите трябва да бъдат регистрирани на или след 1 януари 2012 г., за да имат достъп до зоните с ниски емисии.
  3. От 1 юли 2023 г.: Микробусите трябва да бъдат регистрирани на или след 1 септември 2016 г., за да имат достъп до зоните с ниски емисии.

При микробуси със стандарт поне Евро 5 изискването за филтър за дизелови частици се счита за изпълнено и тези превозни средства имат право да се движат в зоните с ниски емисии.

Микробусите, регистрирани преди горните крайни дати, трябва да имат монтиран филтър за дизелови частици. Чуждестранните превозни средства, които не отговарят на изискването за датите, винаги трябва да бъдат регистрирани онлайн.
Научете повече за регистрацията на чуждестранни превозни средства тук.

Правила за камиони и автобуси

По-старите камиони и автобуси над 3,5 тона трябва да бъдат оборудвани с филтър за дизелови частици, за да се движат и паркират в зоните с ниски емисии. Автобусът се класифицира като превозно средство, предназначено да се използва от повече от девет души, включително водача. Каравана с дизелово задвижване над 3,5 тона с повече от девет места, включително водача, се класифицира като автобус и се прилагат същите правила.

• Автобусите и камионите трябва да бъдат регистрирани на или след 1 януари 2015 г. или да имат монтиран филтър за дизелови частици, за да имат достъп до зоните с ниски емисии.
При тежкотоварни превозни средства, които отговарят поне на стандарт Евро 6, изискването за филтър за дизелови частици се счита за изпълнено и тези превозни средства имат право да се движат в зоните с ниски емисии.

Чуждестранните превозни средства, които не отговарят на горните изисквания за датите, винаги трябва да бъдат регистрирани онлайн, преди да се движат в зоните с ниски емисии.

Научете повече за регистрацията на чуждестранни превозни средства тук.

Означения на зоните с ниски емисии

Зоните с ниски емисии са обозначени със следните знаци при влизане/излизане от зоната.

Регистрация на филтър

Собствениците (потребителите) на превозни средства, които не са датски, които са били регистрирани за първи път преди влизането в сила на текущите изисквания за датите, трябва да регистрират своето превозно средство заедно със съответната документация за фабрично монтиран или оборудван филтър за дизелови частици или евро стандарт за влизане в зона с ниски емисии.

Ако не регистрирате превозното средство и не се сдобиете с надлежната документация, ще ви бъде наложена глоба в размер на 1000 датски крони.

Изключения и освобождавания

Правилата за зоните с ниски емисии не се прилагат за:

  • Превозни средства, регистрирани в Дания и шофирани от ветерани. Това е посочено в разпоредбите на Датския регистър на моторните превозни средства.
  • Превозни средства, регистрирани в чужбина, чиято възраст е над 30 години.
  • Превозни средства, използвани от военните, полицията, службите за спешна помощ или подобни служби за аварийни ситуации, ако тези превозни средства обикновено не се движат в зона с ниски емисии и има извънредна необходимост от използване на превозното средство в зона с ниски емисии или превозното средство се използва за обучителни дейности.

 

Наказания

За незаконно шофиране в зоните с ниски емисии в Дания глобата е 12 500 датски крони за камиони и автобуси и 1500 датски крони за микробуси.

Зоните с ниски емисии се наблюдават автоматично от камери, които могат да разчитат регистрационните табели.

 

Language: Български