Eftermontering af partikelfilter

Danske varebiler
Du skal kontakte et værksted, hvis du ønsker at eftermontere et partikelfilter på din varebil. Når filteret er monteret, skal det registreres af en synshal. I synshallen testes filteret, og synshallen sørger også for at filteret bliver registreret i køretøjsregisteret (DMR).

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i 

Danske lastbiler og busser
De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i

Gælder kun danske lastbiler og busser: Inden erklæringen fra filterleverandøren forevises i synshallen skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen på miljozoner@mst.dk. Miljøstyrelsen tildeler herefter et identifikationsnummer, som ejeren eller brugeren skal påføre erklæringen.

Udenlandske køretøjer
Ejere af udenlandske køretøjer, som er registreret første gang før de gældende datokrav, skal registrere køretøjet med dokumentation for eftermonteret partikelfilter eller Euronorm for at kunne køre lovligt i miljøzonerne. 

Du skal registrere dit køretøj senest samme dag, som du kører ind i miljøzonen.

Hvis du undlader at registrere dit køretøj sammen med relevant dokumentation, kan du risikere at få et administrativt bødeforlæg på 1.000 kr.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre er fastsat i 

Dispensation

særlige tilfælde er det muligt at få dispensation fra reglerne.

Dispensationer gives kun for en kortere tidsbegrænset periode. Du kan læse mere om i hvilke særlige tilfælde, der kan gives dispensationer og finde ansøgningsskemaet på Miljøstyrelsens hjemmeside.