Folketinget vedtog i maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner. De nye regler trådte i kraft 1. juli 2020. Fra denne dato er det Miljøstyrelsen, der har ansvaret for håndhævelsen af miljøzonerne. Kontrollen med miljøzonerne er baseret på automatisk check af nummerplader med kamera. Sund & Bælt indsamler på vegne af Miljøstyrelsen via kameraløsning køretøjsdata til brug for håndhævelse af miljøzonereglerne. Politiet kan fortsat føre kontrol med miljøzonerne.

Renere luft til borgerne

En miljøzone er beskrevet som et større sammenhængende byområde, hvor der er betydelig trafik, og hvor der er krav til dieseldrevne tunge køretøjers og varebilers udledning af partikler. Målet med miljøzonerne er at sikre renere luft til borgerne.

Den forhøjede forurening mindskes

Miljøzonerne dækker områder, hvor mange bor, arbejder eller deltager i kultur- og fritidsaktiviteter, og mindre luftforurening i disse områder vil betyde forbedret sundhed for mange borgere. Miljøzoner er samtidig et indgreb i den fri bevægelighed, og derfor er de kun indført i de byområder, hvor der er den højeste forurening.

Reglerne gælder for ældre dieselkøretøjer

Reglerne for kørsel i de større byer omfatter ældre dieselkøretøjer. Der er dog mulighed for at køretøjerne kan køre i zonerne alligevel. Ved at have eftermonteret et partikelfilter kan de få de adgang til miljøzonerne.

Det gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Husk, at det altid er dit ansvar at være opmærksom på, at du ikke kører ind i en miljøzone uden at have undersøgt om dit køretøj overholder kravene til kørsel i miljøzonen. Du kan risikere at modtage et administrativt bødeforlæg på 12.500 kr. for lastbiler og busser, og 1.500 kr. for varebiler.


Automatisk aflæsning

Du kan læse mere om automatisk aflæsning af nummerplader.

Hvor er miljøzonerne?

Renere luft til borgerne er målet med miljøzonerne i landets største og tættest befolkede byer.