Miljøzonerne i Danmark er indført i flere store byer herunder København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus. Du kan se miljøzonerne på kortet nedenfor ved at zoome ind på kortet. Du kan også søge på en specifik adresse, hvis du vil se, om adressen er i en miljøzone.

Transitruter

Det er også muligt at benytte de såkaldte transitruter i miljøzonerne, hvis et køretøj ikke opfylder miljøzonekravene:

I København kan man køre til og fra Nordhavnen gennem en særlig transitrute. Ruten går fra Københavns kommunegrænse via Lyngbyvej til Nordhavnsvej og rammer Kalkbrænderihavnsgade.

I Aalborg er Vesterbro og Strandvejen fra vestbyen til Limfjordsbroen transitruter. På disse veje kan alle køre. Transitruten er udpeget for at sikre mulighed for gennemkørsel via Limfjordsbroen, hvis der er spærret gennem Limfjordstunnelen. Særtransporter, der ikke må køre gennem Limfjordstunnelen, kan også bruge transitruten.

I Aarhus er trafik til og fra Molslinien undtaget fra miljøzonens krav. Det gælder ruten ad Nørrebrogade og Nørreport.

Det er muligt at se transitruterne ved at zoome ind på kortet ovenfor.

Miljøzoneregler og automatisk kontrol

Dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler skal have monteret et partikelfilter for at få adgang til miljøzonerne. Det gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Fra den 1. juli 2020 håndhæves miljøzonerne automatisk via kameraer, som kan læse nummerplader.

De første tre måneder (fra 1. juli til 31. september) vil der ikke blive udstedt bøder til køretøjsejere på baggrund af den digitale kontrol. Der vil i stedet blive givet en advarsel. Først fra 1. oktober 2020 vil der blive udstedt bøder baseret på den digitale kontrol. Politiet kan fortsat føre kontrol med om miljøzonereglerne overholdes.

Hvis dit køretøj ikke opfylder kravene, har du mulighed for at få eftermonteret et partikelfilter.