Hvad søger du?

Tilskud til at eftermontere partikelfilter på diesel personbiler

Læs om muligheden for at søge om tilskud til en dieseldrevet personbil, der har fået eftermonteret et partikelfilter.

Formålet med tilskudsordningen

Tilskudsordningen skal bidrage til at nedbringe partikeludledningen fra trafikken på byveje ved at fremme eftermontering af partikelfiltre. Fra den 1. oktober 2023 skal dieseldrevne personbiler have et partikelfilter monteret for at kunne anvendes i miljøzonerne i de større danske byer – læs mere her.

Reglerne for tilskudsordningen er fastsat i: Bekendtgørelse nr. 1312 af 23/09/2022 om tilskud til eftermontering af partikelfilter på dieseldrevne personbiler

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge om tilskud, hvis:

  • Du ejer en dieselpersonbil, som har fået eftermonteret et godkendt partikelfilter efter den 1. april 2022, og det er registreret i Køretøjsregisteret (DMR) som eftermonteret på ansøgningstidspunktet.
  • Din bil må ikke være produceret med eller tidligere have haft et partikelfilter monteret.
  • Din skattepligtige indkomst er under 300.000 kr. om året.

Tilskuddet udgør 2.000 kr., men kan maksimalt udgøre de faktiske udgifter til køb og montering af partikelfiltret. Det er kun muligt at opnå ét tilskud per køretøj. Hvis der gives tilskud, vil det blive udbetalt til bilejerens NemKonto.

Tilskudsordningen lukker i 2023, og det er muligt at give tilskud til i alt 10.000 ansøgninger.

Får din dieselbil et godkendt partikelfilter, vil du spare 1.000 kr. i afgift årligt, da partikelfilterudledningsafgiften ikke skal betales.

Hvordan søger du om tilskud?

Vi ser frem til at få din ansøgning.

Ansøg digitalt

Gå direkte til at søge om tilskud her, eller læs mere om, hvad ansøgningen skal indeholde længere nede på siden.

Ansøg med fysisk post

Du kan også sende din ansøgning om tilskud med fysisk post til: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Bemærk, at der kan være op til tre måneders sagsbehandlingstid, men Miljøstyrelsen bestræber sig på at behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Din ansøgning skal indeholde:

  • Din seneste årsopgørelse
  • Ordrebekræftelse eller faktura for køb og montering af partikelfilter
  • En kopi af køretøjets registreringsattest, hvis du sender ansøgningen med fysisk post
  • Angivelse af, om køretøjet tidligere har haft monteret et partikelfilter (gælder både fabriks- og eftermonteret partikelfilter). Sender du ansøgningen med fysisk post, skal du tydeligt angive dette.
  • Du skal erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte. Sender du ansøgningen med fysisk post, skal du vedlægge en tro- og love erklæring.

Hvis dit køretøj er afmeldt, kan du sende ansøgningen til Miljøstyrelsen via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du sender Digital Post og logger ind på borger.dk.

Sprog: Dansk