Hvad søger du?

Tilskud til at eftermontere partikelfilter på diesel personbiler

Læs om muligheden for at søge om tilskud til en dieseldrevet personbil, der har fået eftermonteret et partikelfilter.

Formålet med tilskudsordningen

Tilskudsordningen skal bidrage til at nedbringe partikeludledningen fra trafikken på byveje ved at fremme eftermontering af partikelfiltre. Fra 1. oktober 2023 skal dieseldrevne personbiler have et partikelfilter for at køre ind i miljøzoner i de større danske byer – læs mere her

 

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge om tilskud, hvis:

  • Du ejer en dieselpersonbil, som har fået eftermonteret et godkendt partikelfilter efter 1. april 2022, og det er registreret i Køretøjsregisteret (DMR).
  • Din bil må ikke være produceret med eller tidligere have haft monteret et partikelfilter.
  • Din skattepligtige indkomst er under 300.000 kr. om året.

Tilskuddet udgør 2.000 kr. Tilskuddet kan dog højest udgøre de faktiske udgifter til køb og montering af partikelfilter. Tilskuddet bliver udbetalt til bilejerens NemKonto.

Det er kun muligt at opnå ét tilskud per køretøj. Det er muligt at give tilskud til i alt 10.000 ansøgninger.

Får din dieselbil et godkendt partikelfilter, vil du spare 1.000 kr. i afgift årligt, da partikelfilterudledningsafgiften ikke skal betales.

 

Hvordan søger du om tilskud?

Ansøg digitalt

Gå direkte til at søge om tilskud her, eller læs mere om betingelser for at opnå tilskud længere nede på siden.

Ansøg med fysisk post

Du kan også sende din ansøgning om tilskud som fysisk post til: Miljøstyrelsen Tolderlundsvej 5 5000 Odense C.

Din ansøgning skal indeholde:

  • Din seneste årsopgørelse
  • Ordrebekræftelse eller faktura for køb og montering af partikelfilter
  • En kopi af registreringsattest, hvis du sender ansøgningen med fysisk post
  • Du skal erklære på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte

Hvis dit køretøj er afmeldt, kan du sende ansøgningen til miljozoner@mst.dk

 

Regler for tilskudsordningen

Tilskudsordningen lukker i 2023. Reglerne for tilskudsordningen er fastsat i: Bekendtgørelse nr. 1312 af 23/09/2022 om tilskud til eftermontering af partikelfilter på dieseldrevne personbiler

Sprog: Dansk