Hvad søger du?

Undtagelser og dispensationer
Varebiler privat brug

Varebiler til privat brug

Læs om mulighederne for at registrere en undtagelse eller søge om dispensation til varebiler til privat brug

Registrer en ny undtagelse

Gå direkte til at registrere en undtagelse her. Læs reglerne nedenfor, inden du starter din registrering.

Se dine undtagelser og registrer klip

Har du allerede registreret en undtagelse? Log ind på din undtagelseskonto og se dine undtagelser og registrer et klip på dit klippekort

Du kan opnå undtagelse fra partikelfilterkravet, hvis din dieseldrevne varebil anvendes til privat brug, og der ikke kan eftermonteres et godkendt, åbent partikelfilter. 

Du kan kun registrere en undtagelse for din varebil, hvis:

 • du betaler hel eller delvis privatbenyttelsesafgift og
 • dit køretøj er omfattet af miljøzonekravene og
 • der ikke kan eftermonteres et godkendt, åbent partikelfilter (kræver dokumentation fra mekaniker/partikelfiltermontør)

Vær opmærksom på, at dokumentation fra køretøjsproducenten, om der ikke findes et originalt partikelfilter, ikke er tilstrækkelig dokumentation.

Muligheder for undtagelser

I bestemte situationer kan ejere og brugere af dieseldrevne varebiler, der er omfattet af miljøzonekravene fra den 1. juli 2022 og frem, opnå undtagelse. Det vil sige, at mulighederne for at registrere en undtagelse kan benyttes af ejere og brugere af varebiler, der er indregistreret første gang i perioden fra den 1. januar 2007 til og med den 31. august 2016.

Disse undtagelsesmuligheder er opdelt i de fem nedenstående kategorier.

De første to undtagelseskategorier er tidsbegrænsede og er kun tilgængelige i 12 måneder efter, at det pågældende køretøj omfattes af miljøzonekravene. Læs alle undtagelseskategorierne grundigt, før du går videre til at registrere en undtagelse, og sørg for, at du har al nødvendig dokumentation klar.

Bemærk, at undtagelsen træder i kraft straks efter, at du har foretaget registreringen.  

De fem kategorier for undtagelser:

Beboerundtagelse – tidsbegrænset undtagelse

Du kan opnå beboerundtagelse, hvis du havde bopæl inden for en miljøzone før den dato, hvor dit køretøj blev omfattet af miljøzonekravene, og der ikke kan eftermonteres et godkendt, åbent partikelfilter på køretøjet.

Med beboerundtagelsen kan du få undtagelse indtil 12 måneder efter, at dit køretøj blev omfattet af miljøzonekravene. Beboerundtagelsen gælder kun til den ene miljøzone, hvor du har bopæl. For at opnå undtagelse skal du ved registrering erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Seks klip - tidsbegrænset undtagelse

Du kan opnå undtagelse til alle miljøzonerne seks gange af 24 timers varighed indtil 12 måneder efter dit køretøj er blevet omfattet af miljøzonereglerne.

Ved denne undtagelseskategori er det eneste kriterie, at det ikke er muligt at eftermontere et godkendt, åbent partikelfilter på dit køretøj. For at opnå undtagelsen skal du ved registrering erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Hospital- eller speciallægebesøg

Du kan opnå undtagelse, hvis du selv eller et nærtstående familiemedlem er indkaldt til behandling på et hospital eller hos en speciallæge med adresse inden for en miljøzone, og der ikke kan eftermonteres et godkendt, åbent partikelfilter på køretøjet.

Undtagelsen gælder til den miljøzone, hvor hospitalet eller speciallægen har adresse. For at opnå undtagelse skal du ved registrering erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Handicapkøretøj – Hvis du er ejer eller bruger af et handicapkøretøj

Du kan opnå undtagelse, hvis du er ejer eller bruger af et handicapkøretøj, som anvendes til privat brug, og der ikke kan eftermonteres et godkendt, åbent partikelfilter på køretøjet. Denne undtagelse gælder i 24 måneder fra det tidspunkt, hvor undtagelsen er registreret.

Et handicapkøretøj er et køretøj, hvortil der er bevilget økonomisk støtte til køb af køretøjet i henhold til § 114 i lov om social service, eller som er registreret med tilladelsen "invalidekøretøj" i Køretøjsregisteret (DMR). Hvis dit køretøj ikke er registreret med tilladelsen ”invalidekøretøj” i Køretøjsregisteret, skal du vedlægge dokumentation for meddelt støtte til køb af køretøjet i henhold til § 114 i lov om social service.

Natarbejde – Hvis du er ejer eller bruger af et køretøj og har natarbejde inden for en miljøzone

Du kan opnå undtagelse, hvis du er ejer eller bruger af et køretøj og har natarbejde inden for en miljøzone, og du kan dokumentere dette ved en erklæring for natarbejde fra din arbejdsgiver. Det er herudover et krav, at der ikke kan eftermonteres et godkendt, åbent partikelfilter på køretøjet.

Undtagelse til natarbejde gælder kun i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 10.00. Registreringen for natarbejde gælder i seks måneder, hvorefter du skal foretage en ny registrering af natarbejde med en ny erklæring fra din arbejdsgiver.

Sådan registrerer du en undtagelse

Hav den nødvendige dokumentation klar, når du registrerer en undtagelse. Du kan blive bedt om at oplyse/uploade følgende: 

 1. Køretøjets registreringsnummer
 2. Kontaktinformation
 3. Dokumentation for fuldmagt
 4. Dokumentation for omfatning af undtagelseskategori

Når registreringen er gennemført, får du tilsendt en kvittering. Derefter kan du logge ind på undtagelsesportalen og se, hvilke aktive undtagelser der er registreret på dit køretøj.

Hvis du ikke selv er ejer eller bruger af køretøjet, skal du være opmærksom på, at registreringen kræver en fuldmagt.

Bemærk, at undtagelsen træder i kraft straks efter, at du har foretaget registreringen.

 

Stikprøvekontrol

Miljøstyrelsen fører stikprøvekontrol med registrering af undtagelser, jf. § 28, stk. 2 i den tekniske miljøzonebekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan, jf. § 26 i den tekniske miljøzonebekendtgørelse træffe afgørelse om, at en registrering af undtagelse ikke er gyldig. Det kan ske, hvis det i forbindelse med kontrol af afgivne oplysninger viser sig, at betingelserne for undtagelsen ikke er opfyldt.

Dispensation

Hvis en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke vil kunne gennemføres, er det i særlige tilfælde muligt at opnå dispensation fra kravet om partikelfilter i en kortere tidsbegrænset periode.

Miljøstyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet om partikelfilter til varebiler, hvor der betales hel- eller delvis privatbenyttelsesafgift, hvis:

 1. et godkendt, åbent partikelfilter ikke kan monteres på køretøjet (kræver dokumentation fra en mekaniker/partikelfiltermontør) og
 2. en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke vil kunne gennemføres og
 3. køretøjet ikke kan udskiftes med et andet køretøj og
 4. andre omstændigheder taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø og sundhed

Vær opmærksom på, at dokumentation fra køretøjsproducenten, om der ikke findes et originalt partikelfilter, ikke er tilstrækkelig dokumentation.

Du kan som ejer eller bruger af en varebil søge dispensation fra kravet om partikelfilter, hvis kravet rammer dig på en måde, så opfyldelse af kravet ville indebære ekspropriation. Et eksempel på ekspropriation kan være, hvis ejeren af en bil bliver atypisk hårdt ramt økonomisk.

Vær opmærksom på

Din ansøgning om dispensation giver ikke automatisk dit køretøj adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet anvendes i en miljøzone, mens din ansøgning behandles, kan du risikere at modtage et administrativt bødeforelæg. Du vil modtage en afgørelse fra Miljøstyrelsen i din digitale postkasse. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil afgørelsen blive sendt med fysisk post. Bemærk at der kan være op til tre måneders sagsbehandlingstid, men at Miljøstyrelsen bestræber sig på at behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig

Du kan kontakte os på tre måder. Vælg den, der passer din forespørgsel bedst:

Chat med os

Åben alle hverdage kl. 9-15

Til de simple spørgsmål om miljøzonerne og hjemmeside – få hurtigt svar.

Hvad kan vi hjælpe med på chatten?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning til hjemmeside
 • Information om mulighed for tilskud, undtagelse og dispensation

Skriv til os

Vi svarer så hurtigt som muligt

Få information om bøder og match af bødeforelæg.

Hvad kan vi hjælpe med på e-mailen?

 • Spørgsmål om bøder
 • Match af bødeforelæg
 • Forkert betaling af bødeforelæg

Ring til os

Åben alle hverdage kl. 8.30-11.30

Få vejledning til hjemmeside og generelle regler for miljøzonerne.

Hvad kan vi hjælpe med på telefonen?

 • Generelle spørgsmål om miljøzonerne
 • Vejledning på hjemmeside
 • Information om muligheden for tilskud, undtagelse og dispensation
Sprog: Dansk