Hvad søger du?

Undtagelser og dispensationer
Varebiler privat brug

Varebiler til privat brug

Læs om mulighederne for at registrere en undtagelse eller søge om dispensation til varebiler til privat brug

Registrer ny undtagelse

Gå direkte til at registrere en undtagelse her. Læs reglerne nedenfor, inden du starter din registrering.

Se dine undtagelser og registrer klip

Har du allerede registreret undtagelser? Log ind på din undtagelseskonto og se dine undtagelser og registrer klip på dit klippekort

Du kan opnå undtagelse for partikelfilterkravet, hvis din dieseldrevne varebil anvendes til privat brug, og hvis der ikke kan eftermonteres et partikelfilter. 

Du kan kun registrere en undtagelse for din varebil, hvis:

 • du betaler hel eller delvis privatbenyttelsesafgift og
 • dit køretøj er omfattet af miljøzonereglerne og
 • der ikke kan eftermonteres et partikelfilter

Muligheder for undtagelser

I bestemte situationer kan ejere og brugere af dieseldrevne varebiler, der er omfattet af miljøzonereglerne fra den 1. juli 2022 og frem, opnå undtagelse. Det vil sige, at mulighederne for at registrere en undtagelse kan benyttes af ejere og brugere af varebiler, der er indregistreret første gang mellem den 1. januar 2007 og den 1. september 2016.

Disse undtagelser er opdelt i de fem nedenstående kategorier.

De første to undtagelseskategorier er tidsbegrænsede og er kun tilgængelige i 12 måneder efter, at det pågældende køretøj omfattes af miljøzonereglerne. Læs alle undtagelseskategorierne grundigt, før du går videre til at registrere en undtagelse, og sørg for, at du har al nødvendig dokumentation klar.

Bemærk, at undtagelsen træder i kraft straks efter, at du har foretaget registreringen. Såfremt registreringen er foretaget før den 1 juli 2022, vil undtagelsen ikke træde i kraft før denne dato.  

De fem kategorier for undtagelser:

Beboerundtagelse – tidsbegrænset undtagelse

Du kan opnå beboerundtagelse, hvis du havde bopæl inden for en miljøzone før den dato, hvor dit køretøj blev omfattet af miljøzonereglerne, og der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet.

Med beboerundtagelsen kan du få undtagelse indtil 12 måneder efter, at dit køretøj blev omfattet af miljøzonereglerne. Beboerundtagelsen gælder kun til den ene miljøzone, hvor du har bopæl. For at opnå undtagelse skal du ved registrering erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

6 klip - tidsbegrænset undtagelse

Du kan opnå undtagelse til 6 adgange af 24 timers varighed indtil 12 måneder efter dit køretøj er blevet omfattet af miljøzonereglerne.

En adgang af 24 timers varighed gælder til alle miljøzoner. Ved denne undtagelseskategori er det eneste kriterie, at det ikke er muligt at eftermontere et partikelfilter på dit køretøj. For at opnå undtagelsen skal du ved registrering erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Hospital- eller speciallægebesøg

Du kan opnå undtagelse, hvis du selv eller et nærtstående familiemedlem er indkaldt til behandling på et hospital eller hos en speciallæge med adresse inden for en miljøzone, og der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet.

Undtagelsen gælder til den miljøzone, hvor hospitalet eller speciallægen har adresse. For at opnå undtagelse skal du ved registrering erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Handicapkøretøj – Hvis du ejer et handicapkøretøj

Du kan opnå undtagelse, hvis du ejer et handicapkøretøj, som anvendes til privat brug, og der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet. Som ejer af et handicapkøretøj gælder undtagelsen i 24 måneder fra det tidspunkt, hvor undtagelsen er registreret.

Et handicapkøretøj er et køretøj, hvortil der er bevilget økonomisk støtte til køb af køretøjet i henhold til § 114 i lov om social service, eller som er registreret med tilladelsen "invalidekøretøj" i Køretøjsregisteret (DMR). Hvis dit køretøj ikke er registreret med tilladelsen ”invalidekøretøj” i Køretøjsregisteret, skal du vedlægge dokumentation for meddelt støtte til køb af køretøjet i henhold til § 114 i lov om social service.

Natarbejde – Hvis du har natarbejde inden for en miljøzone

Du kan opnå undtagelse, hvis du har natarbejde inden for en miljøzone, og du kan dokumentere dette ved en erklæring for natarbejde. fra din arbejdsgiver. Det er herudover et krav, at der ikke kan eftermonteres et godkendt partikelfilter på køretøjet.

Undtagelse til natarbejde gælder kun i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 10.00. Der skal vedlægges en erklæring for natarbejde fra din arbejdsgiver. Registreringen for natarbejde gælder i 6 måneder, hvorefter du skal foretage en ny registrering af natarbejde med en ny erklæring fra din arbejdsgiver.

Sådan registrerer du en undtagelse

Hav den nødvendige dokumentation klar, når du registrerer en undtagelse. Du kan blive bedt om at oplyse/uploade følgende: 

 1. Køretøjets registreringsnummer
 2. Kontaktinformation
 3. Dokumentation for fuldmagt
 4. Dokumentation for omfattet undtagelseskategori

Når registreringen er gennemført, får du tilsendt en kvittering. Derefter kan du logge ind på undtagelsesportalen og se, hvilke aktive undtagelser der er registreret på dit køretøj.

Hvis du ikke selv er ejer eller bruger af køretøjet, skal du være opmærksom på, at registreringen kræver en fuldmagt.

Bemærk, at undtagelsen træder i kraft straks efter, at du har foretaget registreringen. Såfremt registreringen er foretaget før den 1. juli 2022, vil undtagelsen ikke træde i kraft før denne dato.

 

Stikprøvekontrol

Miljøstyrelsen fører stikprøvekontrol med registreringer, jf. § 28, stk. 2 i den tekniske miljøzonebekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan, jf. § 26 i den tekniske miljøzonebekendtgørelse træffe afgørelse om, at en registrering af undtagelse ikke er gyldig. Det kan ske, hvis det i forbindelse med kontrol af afgivne oplysninger viser sig, at betingelserne for undtagelsen ikke er opfyldt.

Dispensation

I særlige tilfælde er det muligt at få dispensation i en kortere tidsbegrænset periode.

Miljøstyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation til varebiler, hvor der betales hel- eller delvis privatbenyttelsesafgift, hvis:

 1. et godkendt partikelfilter ikke kan monteres på køretøjet (kræver dokumentation fra en partikelfiltermontør) og
 2. en offentlig aktivitet af samfundsmæssig interesse ikke vil kunne gennemføres og
 3. køretøjet ikke kan udskiftes med et andet køretøj og
 4. andre omstændigheder taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø og sundhed

Du kan som ejer eller bruger af en varebil søge dispensation fra kravet om partikelfilter, hvis kravet rammer dig på en måde, så opfyldelse af kravet ville indebære ekspropriation. Et eksempel på ekspropriation kan være, hvis ejeren af en bil bliver atypisk hårdt ramt økonomisk.

Vær opmærksom på

Din ansøgning om dispensation giver ikke automatisk dit køretøj adgang til miljøzonerne. Hvis du kører i en miljøzone, mens din ansøgning behandles, kan du risikere at modtage et administrativt bødeforelæg. Du vil modtage en afgørelse fra Miljøstyrelsen i din digitale postkasse. Der kan være op til 3 måneders sagsbehandlingstid, men Miljøstyrelsen vil bestræbe sig på at behandle din ansøgning hurtigst muligt.

Skriv til os

Du kan skrive til os på info@miljoezoner.dk eller udfylde formularen, hvor du også kan vedhæfte eventuel dokumentation

Ring til os

Mandag - torsdag 08:30 - 16.00
Fredag 08:30 - 15:30
+45 7080 9282
Sprog: Dansk