Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton, skal være monteret med partikelfilter for at køre i miljøzonerne. En bus er indrettet til at benyttes af mere end 9 personer inkl. chauffør. En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med mere end 9 sæder inkl. chauffør defineres som en bus og dermed omfattet.

Reglerne for kørsel med lastbiler og busser i miljøzonerne er delt op i 2 trin:

For dieseldrevne tunge køretøjer (busser og lastbiler) på mere end 3,5 tons gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne:

 • Trin 1: Fra 1. juli 2020
  Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

  Euro 5 og EEV
  Euro 5 og EEV er undtaget fra trin 1 og må gerne køre i miljøzonerne. Bemærk, at udenlandske køretøjer, som ikke opfylder datokravene altid skal registrere sig inden kørsel i miljøzonerne. Læs mere her.

 • Trin 2: Fra 1. januar 2022
  Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Køretøjer, der er registreret før ovenstående skæringsdatoer, skal have et partikelfilter monteret.

Udenlandske køretøjer, som ikke opfylder ovenstående datokrav, skal altid registreres online inden kørsel i miljøzonerne. Læs mere om registrering af udenlandske køretøjer her.


Undtagelser for kørsel i miljøzonerne

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

 • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. Dette fremgår af Motorregistret.
 • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
 • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere information.