Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton, skal være monteret med partikelfilter for at køre i miljøzonerne. En bus er indrettet til at benyttes af mere end 9 personer inkl. chauffør. En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med mere end 9 sæder inkl. chauffør defineres som en bus og dermed omfattet.

Reglerne for kørsel med lastbiler og busser i miljøzonerne er delt op i 2 trin:

For dieseldrevne tunge køretøjer (busser og lastbiler) på mere end 3,5 tons gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne:

 • Trin 1: Fra 1. juli 2020
  Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

  Euro 5 og EEV
  Euro 5 og EEV er undtaget fra trin 1 og må gerne køre i miljøzonerne til og med 31. december 2021. Bemærk, at udenlandske køretøjer, som ikke opfylder datokravene altid skal registrere sig inden kørsel i miljøzonerne. Læs mere her.

 • Trin 2: Fra 1. januar 2022
  Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

  For Euro 6 tunge køretøjer anses kravet om partikelfilter at være opfyldt, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.

Køretøjer, der er registreret før ovenstående skæringsdatoer, skal have et partikelfilter monteret.

Udenlandske køretøjer, som ikke opfylder ovenstående datokrav, skal altid registreres online inden kørsel i miljøzonerne. Læs mere om registrering af udenlandske køretøjer her.


Undtagelser for kørsel i miljøzonerne

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

 • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. Dette fremgår af Motorregistret.
 • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
 • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere information.