Ældre dieseldrevne køretøjer (lastbiler og busser) over 3,5 ton, skal være monteret med partikelfilter for at køre i miljøzonerne. En bus er indrettet til at benyttes af mere end 9 personer inkl. chauffør. En dieseldreven autocamper over 3,5 ton med mere end 9 sæder inkl. chauffør defineres som en bus og dermed omfattet.

Reglerne for kørsel med lastbiler og busser i miljøzonerne er delt op i 2 trin:

For dieseldrevne tunge køretøjer (busser og lastbiler) på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne:

  • Trin 1: Fra 1. juli 2020
    Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Euro 5- og EEV-tunge køretøjer er undtaget fra datokrav og må gerne køre i miljøzonerne.
  • Trin 2: Fra 1. januar 2022
    Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Køretøjer, der er registreret før ovenstående skæringsdatoer, skal have et partikelfilter monteret.

Undtagelser for kørsel i miljøzonerne

Reglerne i miljøzonerne gælder ikke for:

  • Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel.
  • Køretøjer registreret i udlandet, som er mere end 30 år gamle.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når der er opstået et ekstraordinært behov for at anvende køretøjet inden for en miljøzone. Det er dog en forudsætning, at køretøjet ikke sædvanligvis kører i zonen.
  • Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet og lignende beredskabsmyndigheder, når disse køretøjer skal anvendes i forbindelse med beredskabsøvelser inden for en miljøzone.